Analyser

Mange millennials ønsker ikke at skifte job ofte

40 pct. af de 20-36-årige regner med at blive hos deres nuværende arbejdsgiver i mindst fire år. For personer med en lang videregående uddannelse er andelen 33 pct. Andelen, der regner med at blive mindst fire år, er stigende med alderen.

Kilde: YouGov survey for DI om millennials (25-36 år) og generation Z (20-24 år)
Anm.: Kun personer med fast fuldtidsstilling har fået stillet spørgsmålet

Der er 40 pct. af de 20-36-årige med faste fuldtidsstillinger, som angiver, at de forventer at blive mindst 4 år hos deres nuværende arbejdsgiver. Det er stort set samme omfang, som den andel, der forventer at blive mindre end fire år. Der er 12 pct., som forventer at blive mindre end 1 år, 16 pct. 1 til 2 år og 14 pct. 3 til 4 år. I alt 17 pct. har svaret ’ved ikke’. Tallene stammer fra en spørgeundersøgelse, som YouGov har lavet for DI om holdninger blandt 20-36-årige. I alt 1.300 personer har svaret. De 25-36-årige svarer til den gruppe, der betegnes millennials, mens 20-24-årige kal-des generation Z.

Kilde: YouGov survey for DI om millennials (25-36 år) og generation Z (20-24 år)
Anm.: Kun personer med fast fuldtidsstilling har fået stillet spørgsmålet

Blandt personer med lange videregående uddannelse er der 33 pct., som har svaret, at de regner med at blive mindst 4 år hos deres nuværende arbejdsgiver. Det er bare gruppen af personer, som kun har en grundskoleuddannelse, der har en lavere andel med 30 pct. Det er værd at bemærke, at det er de to ekstremer rent uddannelsesmæssigt, som har den laveste andel. Det har de formentlig af forskellige årsager. For de højtuddannede ligger der givetvis nogle karrieremæssige overvejelser bag, mens det blandt de lavtuddannede kan hænge sammen med, at de generelt har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, som medfører hyppigere skift af arbejdsgiver.

Kilde: YouGov survey for DI om millennials (25-36 år) og generation Z (20-24 år)
Anm.: Kun personer med fast fuldtidsstilling har fået stillet spørgsmålet

Generelt er der en tendens til, at andelen, som forventer at blive mindst fire år, stiger med alderen. For de 31-36-årige er andelen 44 pct., mens det blandt de 20-24-årige kun er 29 pct., som forventer at blive mindst fire år hos nuværende arbejdsgiver. Om der er overensstemmelse mellem forventningerne og de senere faktiske forhold, er et interessant spørgsmål, som desværre ikke kan belyses ud fra denne undersøgelse.

Relateret indhold