Analyser

Stadig færre virksomheder ser optimistisk på væksten

Optimismen i virksomhederne daler. Særligt blandt eksportvirksomheder nærmer forventningerne sig nulpunktet, og deres syn på beskæftigelsesudviklingen er tilmed svagt pessimistisk.

DI’s Konjunkturindikator peger på fortsat fremgang i 4. kvartal, men forventningerne til det kommende kvartal nedjusteres for tredje kvartal i træk. Den sammenvejede konjunkturindikator har ikke været lavere siden 1. kvartal 2015.

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 465 medlemsvirksomheder. Afsluttet primo september 2019.

Det er forventningerne til både omsætning, indtjening og beskæftigelse i det kommende kvartal, som falder.

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 465 medlemsvirksomheder. Afsluttet primo september 2019.

Eksportvirksomhederne ser mindre lyst på det kommende kvartal i forhold til virksomhederne orienteret mod det danske marked. Eksportvirksomhederne forventer lavere vækst i omsætning og indtjening end de øvrige virksomheder, og deres forventninger til beskæftigelsen er svagt negative. Det er en konsekvens af den lavere efterspørgsel, som usikkerhed fra afmatning i tysk industri, eskalerende handelskrig og risiko for hårdt brexit forårsager.

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 465 medlemsvirksomheder. Afsluttet primo september 2019.

Virksomhederne orienteret mod de hjemlige forbrugere ser mere positivt på fremtiden. Virksomhederne nyder godt af, at danskerne fortsat har en solid privatøkonomi. Flere år med stigende realløn og mulighed for at låne til rekordlave renter giver danskerne øgede forbrugsmuligheder, som de dog langtfra udnytter fuldt ud. Hertil kommer, at flere års opsving har fået flere i arbejde og reduceret ledigheden, hvilket giver øget lønindkomst og jobsikkerhed.

Danskerne er stadig sparsommelige. Over det seneste år har danskerne brugt 95 kroner for hver 100 kroner, de tjener. I årene op til Finanskrisen brugte danskerne 106 kroner for hver 100 kroner, de tjente. Forbrugerne har dermed brugt opsvinget til at polstre sig og kan holde gang i forbruget, selv hvis væksten i indkomsterne begynder at bremse op.

De lidt mindre optimistiske forventninger blandt virksomhederne som helhed underbygges af, at 23 procent af virksomhederne angiver, at deres vækstmuligheder er blevet forringet over de sidste tre måneder, mens kun 13 procent oplever styrkede vækstmuligheder. Hovedparten af virksomhederne angiver dog, at vækstmulighederne er omtrent uændrede.

Anm.: Besvarelserne er vægtet med beskæftigelsen.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 470 medlemsvirksomheder. Afsluttet primo september 2019.

De lavere forventninger i DI’s Virksomhedspanel flugter med de nyeste prognoser for dansk økonomi. Med prognoserne udgivet i september af Nationalbanken og Nordea er konsensus1 om væksten i 2020 faldet til 1,6 pct.

 

DI's Virksom- hedspanel

Resultaterne om virksomhedernes konjunkturvurderinger fra DI's virksomhedspanel for 4. kvartal 2019 bygger på svar fra 470 ud af 2.032 adspurgte virksomheder.

Virksomhederne har afgivet svar i perioden 28. august til 11. september 2019.

Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds.

Panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de allerstørste virksomheder i Danmark og repræsenterer virksomheder, der tilsammen har 85.000 - 120.000 ansatte i Danmark.

Noter

  1. Konsensus blandt Nationalbanken, DORS, Finansministeriet, Danske Bank, Nordea.
Skrevet af:

Allan Sørensen Johan Mathiesen Dam

Relateret indhold