Analyser

Direktørers og medarbejderes løn er steget lige meget

Administrerende direktørers løn er ikke steget mere i de senere år end aflønningen til øvrige medarbejdere. Forholdet mellem direktørernes og øvrige medarbejderes løn har ligget stabilt siden 2010. Dermed er AE-rådets nylige analyse, der viser store lønforskelle, misvisende.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd offentliggjorde i starten af november en analyse under overskriften ”Topchefernes løn på himmelflugt”, hvori det hævdes, at der skulle være tale om en generelt stigende aflønning af direktører i forhold til øvrige medarbejdere. Det er imidlertid ikke korrekt.

Kilde: DI på grundlag af data fra Danmarks Statistik
Anm.: I analysen indgår medarbejdere på private virksomheder med mindst 200 ansatte. Der er afgrænset, så kun medarbejdere med mindst 200.000 i årlig lønindkomst er taget med. For hver virksomhed beregnes et forhold mellem den ansatte med den højeste lønindkomst (som antages at være øverste chef) og medianlønindkomsten for alle medarbejdere på virksomheden.

AE-rådet udlægger det simple gennemsnit af lønninger til direktører og øvrige medarbejdere på virksomheder med over 200 medarbejdere. Analysen beretter, at direktørernes indkomst er steget med knap 50 pct. siden 2010, mens medarbejdernes er steget med knap 9 pct. Det konkluderes, at uligheden er vokset kraftigt, og at der er tale om en bred tendens i det danske erhvervsliv.

Det er imidlertid misvisende at bruge det simple gennemsnit som udtryk for det typiske billede. Gennemsnittet er nemlig meget påvirkeligt over for ganske få direktørers løn. Blot 5 direktører ud af de godt 900 direktører på de største virksomheder står således for en tredjedel af stigningen i direktørernes gennemsnitsløn.

Det korrekte og retvisende er at sammenligne medianen for direktørerne med medianen blandt medarbejderne, fordi medianen er mere robust over for ændringer i enkeltpersoners løn og dermed, modsat det simple gennemsnit, udtrykker den typiske lønudvikling.

Man får et helt anderledes billede ved at analysere medianer i stedet for simple gennemsnit. For de samme virksomheder med over 200 ansatte er medianlønnen for topchefer og medarbejdere nemlig steget præcis lige meget, nemlig 11,5 pct. fra 2010 til 2017.

Det er derfor korrekt at sige, at topdirektørernes lønninger er vokset i helt samme takt som almindelige medarbejderes lønninger siden krisen. Det er altså nogle enkeltpersoners store lønstigninger og ikke et generelt fænomen, der ligger bag AE-rådets resultater. Der er derfor heller ikke tale om, som AE-rådet ellers skriver, at topchefernes lønninger i almindelighed har været ”på himmelflugt” siden krisen.

Endelig er det efter DI’s opfattelse en svaghed ved AE-rådets analyse, at der indgår medarbejdere med ganske kort ansættelse, dvs. også deltidsansatte og personer, der kun har været ansat i virksomheden i en del af året. Da disse personer af naturlige grunde opnår en lavere årlig lønindkomst end medarbejdere, der er ansat på fuld tid gennem hele året, bidrager det til at tegne et billede af meget store forskelle mellem direktører og andre medarbejdere. På grund af større udbredelse af deltidsarbejde i den betragtede periode vil den manglende afgrænsning af deltidsansatte desuden undervurdere lønudviklingen for den typiske medarbejder. Alt i alt er det med til at tegne et misvisende billede af lønningerne på det danske arbejdsmarked.  

Relateret indhold