Analyser

Frygt for mangel på arbejdskraft og global uro

Dansk erhvervsliv balancerer på en knivsæg mellem mangel på medarbejdere og svag efterspørgsel. Eksportvirksomhederne frygter tysk lavvækst, brexit og handelskrig. Virksomhederne uden eksport er mest bekymrede for mangel på arbejdskraft, højere skatter og sparsommelige forbrugere. En mere bæredygtig udvikling, ro om skatten og bedre adgang til arbejdskraft kan give virksomhederne ny medvind.

Dansk økonomi balancerer fortsat på en knivsæg. Nye resultater fra DI's Virksomhedspanel viser, at både mangel på kvalificerede medarbjedere og global uro frygtes at påvirke virksomhederne negativt over de næste to år. Virksomhederne er således delte i deres vurderinger af konjunktursituationen. Mens nogle vurderer, at væksten bremses indefra som følge af mangel på arbejdskraft, så mener andre, at udefrakommende omstændigheder kan ramme virksomhederne negativt.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, survey blandt 470 medlemsvirksomheder, september 2019

Der er en klar forskel i virksomhedernes vurdering afhængigt af, om de er en eksportvirksomhed eller ej. 

Kilde: DI's Virksomhedspanel, survey blandt 470 medlemsvirksomheder, september 2019

Eksportvirksomhedernes største bekymringer er lavere vækst i Tyskland, eskalering af handelskrigen og brexit. Forhold som alle vil svække væksten på nogle af vores allervigtigste eksportmarkeder.

For virksomhederne, der er orienteret mod det danske hjemmemarked, er de mest udbredte bekymringer relateret til mangel på kvalificerede medarbejdere samt højere skatter og afgifter. Dertil kommer en bekymring for en tilbageholdenhed blandt forbrugerne, hvilket kan vise sig at være en konksekvens af den stigende uro i verden omkring os. 

Stigende usikkerhed

Usikkerheden i verdensøkonomien er stor. Det globale indeks for økonomisk-politisk usikkerhed har nået et historisk højt niveau. Eskaleringen af handelskrigen, briternes slingrekurs i brexitforhandlingerne, fortsat svage europæiske nøgletal og geopolitiske spændinger omkring særligt Iran, Syrien og Hongkong er faktorer, der kan medføre øget usikkerhed i de næste opgørelser.

Kilde: Macrobond (Economic Policy Uncertainty Index)

På trods af den stigende usikkerhed og aftagende vækst i udlandet, så har dansk økonomi i starten af 2019 vist sig forholdsvis modstandsdygtig. Dansk industriproduktion og eksport performer pt. væsentligt bedre end vores udenlandske konkurrenter. Dette skyldes ikke mindst vores store produktion af medicin, fødevarer og vindmøller (og andre produkter inden for klima- og energiteknologi), hvor efterspørgslen stadig er væsentlig stærkere end efter biler, maskiner og varige forbrugsgoder.

Den lavere vækst i udlandet kan dog ikke undgås også at påvirke dansk økonomi. På længere sigt kan dansk økonomi ikke opretholde en markant  anderledes konjunktursituation end i landene omkring os. Den gode start på 2019 betyder, at der i gennemsnit stadig forventes en vækst i dansk økonomi1 på 1,8 procent i 2019, mens skønnene for 2020 er blevet nedjusteret over de seneste måneder. Der ventes nu i gennemsnit en vækst i dansk økonomi på 1,5 procent i 2020.

Nye muligheder i de kommende år

Mens det strømmer ind med dårlige nyheder om udviklingen i økonomien, og prognoserne for de kommende år løbende nedjusteres både herhjemme og i udlandet, så er der ifølge virksomhederne også forhold, der kan påvirke dem positivt i de kommende år.

Mens mange virksomheder vurderer, at mangel på medarbejdere kan svække deres vækst, så er det ikke overraskende, at lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft vil få positiv indvirkning på virksomhederne. 

Kilde: DI's Virksomhedspanel, survey blandt 470 medlemsvirksomheder, september 2019

Mange virksomheder frygter, at højere skatter og afgifter kan påvirke dem negativt, men de vurderer samtidig, at et mere enkelt skattesystem og lavere skattetryk vil få positiv indflydelse på deres virksomhed og styrke deres vækstmuligheder.

Godt 30 procent af virksomhederne angiver, at implementering af tiltag der fremmer bæredygtig udvikling, vil have positiv effekt på deres virksomhed.

Bæredygtighed er en international konkurrenceparameter. Mange danske virksomheder har produkter, der kan hjælpe med at sikre en mere bæredygtig udvikling i verden. Danske virksomheder er ligeledes gode til at producere deres produkter på en klimavenlig måde. Derfor er det ikke overraskende også eksportvirksomhederne, der i særlig grad fremhæver tiltag, der fremmer en mere bæredygtig udvikling, som noget der kan påvirke deres virksomhed positivt.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, survey blandt 470 medlemsvirksomheder, september 2019

Danskerne har en stærk privatøkonomi, men de er blevet forsigtige og forbruger i dag 95 kr. for hver 100 kr., som de får ind lønkontoen. Før finanskrisen brugte vi 106 kr. for hver 100 kr., der kom ind. Læren fra finanskrisen og den aktuelle internationale uro er formentlig stærkt medvirkende årsager til tilbageholdenheden blandt forbrugerne. Hvis danskerne løsner op og øger deres forbrug vil det være gavnligt for virksomhederne. Dette gælder især dem, der ikke eksporterer.

  

Noter

  1. Gennemsnit af seneste prognoser fra Finansministeriet, Nordea, Danske Bank, De Økonomiske Råd og Nationalbanken.

Relateret indhold