DI Analyser Analyser

Baggrundsnotat om beregningerne af skatteforslagene

Dette notat redegør for forudsætninger og antagelser bag beregningerne af skatteforslagene i DI’s 2030-plan.