Analyser

Metodenotat - Kapitel 6 i DIs 2030-plan

Formålet med nærværende notat er at beskrive de beregninger og forudsætninger, der ligger til grund for forslagene i kapitel 6 af DIs 2030-plan "Sammen skaber vi grøn vækst".