DI Analyser Analyser

Metodenotat – beregningerne af arbejdsmarkedsforslagene i DI’s 2030-plan

Dette notat redegør for antagelserne bag beregningerne af arbejdsmarkedsforslagene i DI’s 2030-plan.

Relateret