Analyser

Baggrundsnotat om beregningerne af de fordelingsmæssige effekter

Dette notat redegør for forudsætninger og antagelser bag beregningerne af de fordelingsmæssige konsekvenser i DI’s 2030-plan.

Relateret indhold