DI Analyser Analyser

En infrastruktur i verdensklasse

DI præsenterer her et bud på en investeringsplan for dansk infrastruktur 2020-2030.

Presset på vores infrastruktur er stigende. Vi holder mere og mere i kø. Hertil kommer en kollektiv trafik, der også er under voldsomt pres, og som har betydelige udfordringer med regularitet og kvalitet.

Mange virksomheder oplever, at den trafikale infrastruktur halter og bremser deres muligheder. 

Danmark har behov for en infrastruktur, som sikrer, at vi har størst mulig mobilitet. Det gavner den enkelte, virksomhederne og samfundet.

Danmark har behov for en infrastruktur i verdensklasse.

Dokumenter

Hent DI´s investeringsplan for dansk infrastruktur 2020-2030 og tilhørende bilag.

Executive summary DI Investeringsplan for infrastruktur Bilag

Relateret