Analyser

Nedslidte seniorer tildeles fleksjob i stedet for seniorførtidspension

Næsten 7.000 færre er på seniorførtidspension, end man vurderede, da man lavede ordningen i 2011. I stedet er 8.000 flere 60-64 årige kommet i fleksjob.

Der tildeles betydeligt færre seniorførtidspensioner til målgruppen af 60-64-årige end forventet, da ordningen blev indført i 2011. Finansministeriet regnede i 2011 med, at der i 2018 ville være 7.400 personer på seniorførtidspension, men der var i august 2018 blot 691 personer på seniorførtidspension.

Kilde: Jobindsats.dk

Til gengæld tildeles der langt flere fleksjob til seniorerne. I 2018 var 14.300 60-64-årige personer visiteret til et fleksjob, hvilket er 8.000 flere end i 2011.

Reglerne om seniorførtidspension indebærer, at man først kan få seniorførtidspension, hvis ens arbejdsevne er så lav, at man ikke kan klare et fleksjob. Kravene til fleksjob blev sænket væsentlig med en reform af fleksjobordningen i 2013. Det har åbnet op for mange flere fleksjob med få timers ugentligt arbejde. Kravene til fleksjob blev sænket væsentlig med en reform af fleksjobordningen i 2013. Det har åbnet op for mange flere fleksjob med få timers ugentligt arbejde.

Så det forhold, at der er tildelt 6.700 færre seniorførtidspensioner end forventet, kan altså forklares ved, at der til gengæld er tildelt 8.000 flere fleksjob til 60-64-årige.

Relateret indhold