DI Analyser Analyser

Ensartet lønudvikling for ufaglærte og højtuddannede

Ufaglærte og højtuddannede har fået stort set samme lønstigninger over de sidste knap 20 år. Siden 2000 er ufaglærte medarbejderes lønninger gennemsnitligt steget med 62 pct., mens højtuddannede har haft en lønstigning på 64 pct. Alle faggrupper kan i dag købe betydeligt mere for deres lønkroner, end de kunne tidligere. Priserne er således kun steget med 34 pct. siden 2000.

Kilde: DA's Konjunkturstatistik og egne beregninger

Lønstigningerne har været meget ensartede i de sidste knap 20 år på tværs af faggrupper. Den faggruppe, der har haft den største lønudvikling siden 2000, er de faglærte medarbejdere, hvis lønninger er steget med knap 68 pct, mens højtuddannede og ledere er steget med 64 pct. og ufaglærte med 62 pct. siden 2001.

Alle faggrupper har opnået en betydelig reallønsfremgang. Lønningerne er i gennemsnit steget med 30 pct. point mere end forbrugerpriserne siden 2000.

Sådan har vi gjort

Vi har brugt DA’s Konjunkturstatistik og udvalgt følgende hovedarbejdsfunktionsgrupper: Ledelsesarbejde (Disco 1), Højt kvalifikationsniveau (Disco 2), Håndværkspræget arbejde (Disco 7), Proces- og maskinoperatørarbejde (Disco 8) og Andet arbejde (Disco 9)

Håndværkspræget arbejde er angivet som faglært; mens Proces- og maskinoperatørarbejde og Andet arbejde samlet set er angivet som ufaglært arbejde. Lønudviklingen for ufaglærte er et vægtet gennemsnit af de to sidstnævnte grupper.

Konjunkturstatistikken er en kvartalsstatistik, og derfor har vi beregnet en gennemsnitlig årsstigning – gennemsnittet er et geometrisk gennemsnit for de fire kvartaler.

Forbrugerprisudviklingen er et årsgennemsnit fra Danmarks Statistik.

Den gennemsnitlige stigning er derefter indekseret i forhold til år 2000, som er indeks 100.

Relateret indhold