Analyser

Medarbejderne i DI’s vandvirksomheder – alder og uddannelse

Der er 51.000 beskæftigede i DI’s vandvirksomheder. Relativt mange har videregående uddannelser. En fem-tedel er fyldt 55 år, og andelen af ældre er især høj blandt faglærte og relatvit lav blandt personer med lan-ge videregående uddannelser. Andelen af ældre er ikke større i DI’s vandvirksomheder sammenlignet med alle beskæftigede.

I november 2016 var næsten 51.000 beskæftigede i de 180 virksomheder, blandt DI’s medlemmer der har vand som forretningsområde. Disse medlemmer findes indenfor vandteknologiproducenter, rådgivere, specielt rådgivende ingeniører og forsyningsvirksomheder mm.

Virksomhederne har 12.000 flere beskæftigede sammenlignet med 2008. Der er altså overordnet tale om en gruppe af virksomheder, som har haft stor fremgang i beskæftigelsen. Mange af de 180 virksomheder beskæftiger sig også med ikke vandrelaterede forretningsområder, men medarbejdere beskæftiget med vand kan ikke udskilles separat.

Der er 46 pct., som har en videregående uddannelse blandt de beskæftigede i DI’s vandvirksomheder. Det er klart mere end den tilsvarende andel blandt alle beskæftigede på 34 pct. Især er der markant flere, som har en lang videregående uddannelse. Andelen er 21 pct. i DI’s vandvirksomheder og 11 pct. for alle beskæftigede. Den høje andel med lange videregående uddannelser skyldes, at der er en meget stor af DI’s vandvirksomheder, der er rådgivere.

Til gengæld er der færre i DI’s vandvirksomheder, som er faglærte og ufaglærte. Især andelen af ufaglærte ligger med 24 pct. markant under gennemsnittet blandt alle beskæftigede på 33 pct.

En femtedel af de beskæftigede i DI’s vandvirksomheder er fyldt 55 år. Forskellene er store mellem uddannelsesgrupperne. Med en andel på 24 pct., er det blandt de faglærte (erhvervsfaglige), at der er flest i aldersgruppen 55+, mens personer med lange videregående uddannelser har en relativt ung alderssammensætning med en andel i 55+ på blot 13 pct. Det er tal, som viser, at udfordringen med mange medarbejdere, som nærmer sig pensionsalderen, især er et fænomen, der gør sig gældende for faglærte.

Relateret indhold