DI Analyser Analyser

Historisk nemt at låne penge

Virksomhederne har det bedste finansieringsklima i de otte år, DI har målt det. Knap 70 pct. af virksomhederne har gode muligheder for at låne. Under gældskrisen var det knap halvdelen. Virksomhedens aktiver, afkastet på aktiverne og soliditetsgraden har betydning for virksomhedernes vurdering af mulighederne for at låne.

Historisk mange virksomheder ser positivt på mulighederne for at låne. I marts 2019 er det lige under 70 pct. af medlemmerne i DI’s Virksomhedspanel, der synes godt om deres muligheder for at få et lån. Det står i kontrast til under gældskrisen i 2011-2012, hvor under halvdelen af virksomhederne vurderede, at de havde gode muligheder for at låne.

Kilde: DI's virksomhedspanel afsluttet primo 2019

Kombinationen af seks års økonomisk fremgang med fortsat meget lempelig pengepolitik og historisk lave renter smitter af på virksomhedernes oplevelse af lånemulighederne.

Virksomhedernes vurdering af mulighederne for at låne afhænger af, hvordan virksomheden præsterer og ser ud. Større og mere solide virksomheder, der skaber et afkast, synes bedre om mulighederne for at låne . Således er en del af fortællingen om de forbedrede lånevilkår båret frem af gradvist bedre resultater og mere robuste virksomheder.

Det er dog ikke kun regnskaberne, der løfter virksomhedernes syn på mulighederne for at låne. Efter at have taget højde for virksomheds karakteriska, ser vi, at det er nemmere at låne i dag end tidligere.

Relateret