Analyser

Rekordmange private leverer offentlig service

Antallet af ansatte i private erhverv, der leverer offentlig service, sætter ny rekord. Siden 2005 er der kommet godt 47.000 flere privat ansatte, der leverer offentlig service. Antallet af offentligt ansatte er derfor ikke en retvisende indikator for den offentlige service, der bliver leveret til danskerne.

Det er ikke kun offentligt ansatte, der producerer ydelser, som det offentlige stiller til rådighed for borgerne. Der er også mange ansatte i private erhverv, der producerer offentlige ydelser. I 2017 var der knap 255.000 ansatte i private erhverv, der var med til at producere det offentlige forbrug, hvilket er ny rekord og godt 47.000 flere end i 2005.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

I forhold til 2005 er den offentlige beskæftigelse reduceret med 4.400 ansatte. Dette betyder dog på ingen måde, at der leveres en mindre mængde service til danskerne inden for eksempelvis sundhed, undervisning og ældrepleje. Der er nemlig blevet knap 40.000 flere ansatte, der producerer offentlige ydelser, men disse er for en stor del ikke offentligt ansatte. Samtidig er produktiviteten steget, så der leveres mere service per medarbejder. Hvis man alene fokuserer på antallet af offentligt ansatte får man et helt skævt billede af udviklingen.

Skrevet af:

Klaus Rasmussen