Analyser

#8 Danmark falder to pladser tilbage på liste over bedste konkurrenceevne

Danmark rykker to pladser tilbage og indtager 8.-pladsen på IMD’s liste over verdens mest konkurrencedygtige nationer. Danmark har mange styrker, men IMD viser udfordringer med høje omkostninger, lav arbejdstid og få investeringer fra udlandet, som skal løses, hvis vi skal højere op.

Singapore, Hong Kong og USA er verdens mest konkurrencedygtige nationer. Danmark har også mange styrker, hvilket sikrer os en 8.-plads på IMD’s nye liste over verdens mest konkurrencedygtige nationer. Dette er dog to pladser dårligere end sidste år, da vi er blevet overhalet af Forenede Arabiske Emirater og Irland på dette års liste. Danmark ligger dog stadig foran nationer som Sverige, Norge og Tyskland.

Kilde: IMD World Competitiveness Yearbook

Ifølge IMD er høje skatter og lønomkostninger, lav arbejdstid, få investeringer fra udlandet og begrænset interesse for tekniske uddannelser blandt årsagerne til, at vi ikke ligger helt i top.

Placeringen som nummer 8 er den dårligste placering siden 2015. Danmark er en lille åben økonomi, hvor 825.000 arbejdspladser afhænger af eksport. Det er derfor afgørende, at vi forbliver konkurrencedygtige. Vi skal værne om vores styrker, men samtidig sørge for, at vores svagheder ikke spænder ben for virksomhederne.

Kilde: IMD

Man skal være varsom med at tolke for håndfast på den overordnede placering, idet der ikke findes en endegyldig formel for den samlede konkurrenceevne. Placeringerne på de enkelte indikatorer giver imidlertid et rigtig godt billede af Danmarks konkurrencemæssige styrker og svagheder.

Nedenstående ”landskab” viser Danmarks placering på centrale områder. Danmark ligger i top-10 i flere af kategorierne under offentlig og erhvervsmæssig effektivitet samt infrastruktur. Danmark er derimod uden for top-20 inden for alle kategorierne under økonomisk performance, hvilket også gælder kategorierne skattepolitik og arbejdsmarked.

Inden for kategorierne kan der dog være stor forskel på Danmarks placering på de enkelte indikatorer. Under arbejdsmarkedsforhold opnår Danmark eksempelvis bundplaceringer som følge af høje lønomkostninger og kort arbejdstid, mens vi inden for samme kategori ligger i top med eksempelvis arbejdsforhold, efteruddannelse og motiverede medarbejdere.

Kilde: IMD World Competitiveness Yearbook 2019

Danske styrker og svagheder

IMD’s World Competitiveness Yearbook 2019 indeholder 235 indikatorer, som kan bruges til at kortlægge danske styrker og svagheder i forhold til vores konkurrenter. Dermed kan vi identificere områder, hvor vi særligt skal sætte ind, hvis vi skal fastholde og forbedre Danmarks konkurrenceevne og styrke væksten.

Blandt de danske styrker er særligt, at vi har gode institutionelle og samfundsmæssige rammer, hvor der blandt andet er retssikkerhed, lige muligheder, åbenhed for frihandel og fravær af korruption. Det er en styrke, at de danske virksomheder udviser socialt ansvar. De negative historier den senere tid omkring eksempelvis hvidvask og Filipinske chaufører tegner således ikke et retvisende billede af dansk erhvervsliv generelt sammenlignet med de øvrige lande. Virksomhederne bekymrer sig desuden om miljøet og medarbejderne og har fokus på efteruddannelse. Danmark har et fleksibelt arbejdsmarked med omstillingsparate virksomheder og motiverede medarbejdere. Danskerne er positive over for globaliseringen, og protektionisme er ikke en udfordring i Danmark. Hertil kommer, at Danmark vurderes som et af de mest klimavenlige lande i verden, med topplaceringer inden for både energiintensitet, vandforbrug og CO2-emmission.

Blandt svaghederne er vores høje omkostningsniveau i form af både lønninger, skatter og afgifter. Hertil kommer , at vi har svært ved at tiltrække investeringer fra udlandet. Ifølge IMD har vi også en lav årlig arbejdstid, samtidig med at den offentlige sektor lægger beslag på en meget stor andel af arbejdsstyrken. Og på trods af et højt lønniveau og høj livskvalitet rangerer Danmark helt nede som nummer 20 på evnen til at tiltrække højt-kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Blandt IMD’s 235 indikatorer høster Danmark 14 førstepladser. Samlet set ligger Danmark i top-ti på 106 indikatorer, mens vi ligger i bund-ti på blot 12 indikatorer.

Danmark har således langt flere styrker end svagheder, men samlet set ligger vi blot nummer 26 inden for kategorien økonomisk performance. Dette tyder på, at vi ligger mindre godt på en række kritiske indikatorer og dermed ikke høster de økonomiske gevinster af vores mange styrker.

Økonomisk performance afspejler styrken af vores økonomi, og hvordan vi klarer os inden for vækst, beskæftigelse, priser samt international handel og investeringer.

IMD World Competitiveness Yearbook 2019

Det internationale Institut for Management Development (IMD) udgiver hvert år deres World Competitiveness Yearbook. IMD’s rapport sammenligner 63 lande på 235 forskellige indikatorer. Landenes placering på de forskellige indikatorer vejes sammen til et samlet indeks på konkurrenceevnen. Dansk Industri er IMD’s danske partner.

Relateret indhold