Analyser

Sydkorea - Danske virksomheder har mere at hente

Trods politisk ustabilitet og usikkerhed om forholdet til Nordkorea er Sydkorea ikke slået ud af kurs. Sydkorea er stadig et attraktivt eksportmarked, hvor danske virksomheder har privilegeret adgang i kraft af EU’s handelaftale. Foreløbigt har Danmark ikke høstet en lige så stor gevinst som EU samlet set. Det skal blandt andet øget eksport af fødevarer lave om på.

Sydkorea er et højtudviklet land med knap 52 mio. købestærke forbrugere. Der er derfor gode vilkår for, at danske virksomheder kan afsætte kvalitetsprodukter i Sydkorea. Det er også et marked i vækst. Over en længere periode har Sydkorea præsteret vækstrater på ca. 3 pct. årligt. Der er udsigt til lavere vækst i BNP, som især skyldes udfordringer på verdensmarkedet, men det forventes stadig, at Sydkoreas økonomi vil vokse med ca.  2,5 pct. årligt.

Kilde: Oxford Economics, april 2019

Siden 2017 er Sydkorea blevet ledet af Moon Jae-in fra det socialliberale parti ”Democratic Party of Korea”. Han fik en jordskredssejr, efter daværende præsident Park Geun-hye fra det konservative ”Liberty Korea” var blevet afsat som følge af en rigsretssag om korruption og magtmisbrug. I den første del af sin regeringstid har Moon Jae-in markeret sig ved at hæve mindstelønnen, stramme reglerne for arbejdstid og afsætte flere penge til velfærd. Formålet er at forbedre vilkårene for lønmodtagere og øge den indenlandske efterspørgsel, så økonomien bliver mindre eksportafhængig. Det ændrer ikke ved, at eksport stadig er en væsentlig faktor i Sydkoreas økonomi, og at landets vækst i BNP udfordres af de protektionistiske tendenser på verdensmarkedet.

Et andet prestigeprojekt for Moon Jae-in er at opbløde forholdet til Nordkorea. Moon Jae-in har holdt flere møder med Nordkoreas leder Kim Jong-un, hvor han har tilbudt Nordkorea et økonomisk samarbejde, hvis landet opgiver sit atomvåbenprogram. Desuden har Sydkorea været med til at forberede forhandlingerne mellem Kim Jong-un og USA’s præsident Donald Trump, som holdt møde i juni 2018 og februar 2019. Forhandlingerne er imidlertid brudt sammen, og Nordkorea har på ny testet missiller. Der er derfor stor usikkerhed om USA og Sydkoreas strategi i forhold til Nordkorea.

 

Handelssamarbejde mellem EU og Sydkorea

Handelsaftalen mellem EU og Sydkorea trådte i kraft i 2011. Aftalen har blandt andet fjernet tolden for langt de fleste varer, afhjulpet tekniske handelsbarrierer og givet adgang til visse offentlige udbud. Det har øget EU’s eksport af varer til Sydkorea, som siden 2011 er steget med 51 pct. EU’s import fra Sydkorea er  steget med 41 pct., og i 2018 havde EU et mindre handelsunderskud på 2 mia. EUR.

Kilde: Eurostat

Handelssamarbejdet mellem EU og Sydkorea har imidlertid ikke været helt uden problemer. Eksempelvis er EU stærkt utilfreds med, at Sydkorea stadig har et forbud mod import af oksekød fra de fleste EU-lande, som har været gældende siden 2001. Efter EU’s opfattelse er forbuddet en diskriminerende handelsbarriere, da europæiske kødproducenter opfylder de samme høje fødevarestandarder, som de lande, der har adgang til at eksportere oksekød til Sydkorea.

Det har desuden skabt spændinger, at Sydkorea endnu ikke har ratificeret ILO-konventionerne om ret til faglig organisering og kollektive forhandlinger. Det har Sydkorea ellers forpligtet sig til som en del af bæredygtighedskapitlerne under handelsaftalen med EU. Derfor var ILO-konventionerne øverst på EU’s dagsorden, da EU’s handelskommissær Cecilia Malmström i april 2019 var i Seoul for deltage i det 8. statusmøde for implementering af handelsaftalen. Problemet for EU er, at bæredygtighedskapitlerne ikke hører under handelsaftalens tvistbilæggelsessystem. Derfor er det svært for EU at lægge pres på Sydkorea for at implementere ILO-konventionerne. En løsning skal der findes, for bæredygtighedskapitlerne har høj prioritet i Europa-Parlamentet og vil sandsynligvis også have det efter europaparlamentsvalget.

 

Dansk samhandel med Sydkorea

Siden 2011 er dansk vareeksport til Sydkorea steget med 45 pct. Det er højt, men under væksten for EU samlet set, så der er stadig et potentiale for at øge dansk eksport. Danmarks import fra Sydkorea har derimod været præget af store udsving. Det skyldes, at færdigbyggede skibe udgør en stor del af Danmarks import fra Sydkorea. Her er der tale om store ordrer, som giver udsving i importen.

Kilde: Danmarks Statistik

Dansk eksport til Sydkorea er bredt sammensat. Det er hovedsageligt avancerede produkter som maskiner og medicin, som danske virksomheder sælger på det sydkoreanske marked. Eksempelvis er Sydkorea et attraktivt marked for danske maritime virksomheder, der i stort omfang leverer udstyr, service og skibsdesign til landets skibsbygningsindustri. Omvendt er Danmarks import fra Sydkorea koncentreret om færdigbyggede skibe og andre køretøjer. Derudover importerer danske virksomheder en del råvarer fra sydkoreanske leverandører.

Kilde: Danmarks Statistik

En hindring for dansk eksport er, at Sydkorea har en streng fortolkning af toldregler og tekniske krav. Eksempelvis stiller Sydkorea ofte skrappere krav til dokumentation for varers oprindelse, end handelsaftalen med EU umiddelbart påkræver. Derfor har det været svært for flere danske virksomheder at opnå den toldfritagelse, som EU’s handelsaftale berettiger dem til. Det er således positivt, at EU fortsat er i dialog med Sydkorea om en smidigere administration af reglerne under handelsaftalen.

Det er også en udfordring, at dele af Sydkoreas udbudsmarked imidlertid er forbeholdt mindre sydkoreanske virksomheder, selvom handelsaftalen med EU giver europæiske virksomheder adgang til at deltage i offentlige udbud. Det har blandt andet ramt danske virksomheder. DI har via EU-Kommissionen rejst problemstillingen over for sydkoreanske myndigheder, som foreløbigt ikke har vist sig villige til at ændre reglerne.

Det forventes derimod at gøre en stor forskel, at Sydkoreas parlament har besluttet at ophæve forbuddet mod import af oksekød fra en række EU-lande - heriblandt Danmark. Inden længe vil inspektion og certifikatforhandlinger begynde, så beslutningen kan føres ud i livet. Forventningen er, at det i 2020 vil blive muligt for danske producenter af oksekød at eksportere til Sydkorea. Det kan øge den danske fødevareeksport til Sydkorea, som i de senere år har været stagnerende.

Relateret indhold