DI Analyser Analyser

Historisk lave renter på lån til virksomhederne

Danske virksomheder låner penge til historisk lave renter. Og der er kapital til rådighed - 65 pct. af virksomhederne mener, at de har gode muligheder for at låne penge. Usikkerhed om verdensøkonomien er dog med til at holde investeringerne tilbage.

De lave renter gør det særdeles billigt for virksomhederne at investere - og derigennem skabe job, vækst og velstand i Danmark. Over de seneste fem år har afkastet af kapitalen oversteget den effektive rente med mellem en og to pct. Virksomhederne herhjemme har med andre ord kunnet tjene godt på at låne til at investere i fx maskiner, bygning og produktudvikling.

Anm: Den gennemsnitlige afkastningsgrad er beregnet for 16.000 virksomheder i kategorien "byerhverv" med gæld og regnskabstal i alle år fra 2014-2018. Den effektive rente er den gennemsnitlige rente på alle udeståender i det pågældende år. Kilde: Danmarks Nationalbank, regnskabsdatabasen Bisnode samt DI-beregninger.

Det er dog ikke uden risiko at investere for tiden - et potentielt hårdt Brexit truer lige om hjørnet, handelskrigen mellem USA og Kina trækker mørke skyer ind over verdensøkonomien og der er politisk uro i en række lande. Det kan få virksomhederne til at holde igen og vælge ikke at udnytte de muligheder, som de lave renter giver. IMF har vist, at økonomisk usikkerhed tidligere har været en af bevæggrundene for et lavere investeringsniveau1.

Kilde: Economic Policy Uncertainty Index

Større investeringer, der skal løfte virksomhedens vækst, er fremadskuende – man træffer en beslutning om at købe en ny maskine, der kan producere mere af et givent produkt. Såfremt risikoen ved investeringen – fx at varerne ikke kan sælges alligevel – overstiger det forventede afkast, så vil virksomhederne holde igen med investeringerne.

Virksomhederne synes godt om prisen på at låne

I september 2019 synes seks ud af ti af virksomhederne godt om prisen på at låne, herunder rente, gebyrer og bidrag. Det er ca. fem pct. point flere end i september 2018 – i samme periode har vi også set et fald i renterne for de lån, som virksomhederne har optaget.

Anm: Den effektive rente er gældende for eksisterende udeståender hos ikke finansielle virksomheder. Kilde: DI's Virksomhedspanel og Nationalbanken.

 

Renten fylder fortsat, når virksomhederne svarer på, hvad de synes om prisen på at låne. Vi ser, at når renten falder, så stiger andelen af virksomheder, der synes godt om prisen på at låne2. Renten udgør dog en mindre del af omkostningerne for et lån, der blandt andet også indeholder bidrag, gebyrer og kurtage.

De lavere renter har ført til, at virksomhederne har sparet i alt 500 mio. kr. på deres gæld – heri er medregnet, at virksomhederne har optaget 56 mia. kr. mere gæld. Således er der blevet lånt penge til investering, men rentebetalingerne er faldet.

De fleste vurderer, at de har muligheder for at låne penge

Mere end 65 pct. synes i september 2019 godt eller meget godt om deres muligheder for at låne penge. Det er godt og vel på niveau med september sidste år. Så der er fortsat en historisk høj andel af virksomheder, der mener, de kan låne penge.

Kilde: DI's Virksomhedspanel afsluttet primo 2019

Selvom de fleste virksomheder kan låne, så har det betydning, hvordan virksomhedens regnskab ser ud i forhold til, hvor nemt det er at få et lån. De nyeste tal fra DI’s model for lånemuligheder viser, at større og mere solide virksomheder med et højere afkast på investeringerne synes bedst om mulighederne for at låne. Det stemmer overens med tidligere resultater fra DI3.

 

Noter

  1. Se IMF Working Paper "Investment Slowdown in Denmark: Diagnosis and Policy Options".

  2. Korrelationskoefficienten mellem renten på nye lån og andelen af virksomheder, der svarer, at de synes godt eller meget godt om prisen på lån er -0,92.

  3. Se DI-analyse: "Historisk nemt at låne penge".
Thorbjørn Baum
Mathias Busk Tjørnum
Skrevet af:

Thorbjørn Baum Mathias Busk Tjørnum

Relateret