Analyser

Kommunaldirektører-nu har vi fokus på virksomhedernes forhold

Rundt om i landets kommuner har man i dag større fokus på at skabe et godt erhvervsklima end tidligere, mener kommunaldirektører. De anerkender dog også, at der stadig er rum for forbedringer.

I løbet af de seneste ti år er der kommet øget fokus på erhvervsklimaet rundt om i landets kommuner. Det viser en ny undersøgelse, som DI har gennemført, hvor 73 ud af landets 98 kommunaldirektører har besvaret en række spørgsmål om det lokale erhvervsklima. Undersøgelsen er gennemført i anledning af, at det i år er ti år siden, at DI gennemførte den første Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse.

Kilde: DI spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Seks ud af ti kommunaldirektører oplever, at der de seneste ti år i høj grad er kommet øget fokus på erhvervsklimaet i deres kommune, mens hver tredje tilkendegiver, at de oplever, at der i nogen grad er kommet øget fokus på erhvervsklimaet. Samlet set oplever 95 pct. af kommunaldirektørerne, at der de seneste ti år er kommet øget fokus på erhvervsklimaet.

Det er især kommunaldirektører fra jyske og fynske kommuner, der oplever, at der er kommet øget fokus på erhvervsklimaet. Mere end to tredjedele af kommunaldirektørerne fra Jylland og Fyn svarer, at det i høj grad er tilfældet. Blandt kommunaldirektørerne fra sjællandske kommuner er det godt halvdelen, der oplever, at der i høj grad er kommet øget fokus på erhvervsklimaet.

Samtidig med, at fokus på erhvervsklimaet er øget, er erhvervsklimaet blevet bedre. I 2010, da DI gennemførte den første Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse, lå den gennemsnitlige tilfredshed med det overordnede erhvervsklima på 3,31 på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget utilfreds, mens 5 er meget tilfreds. Her i 2019 ligger den gennemsnitlige tilfredshed med erhvervsklimaet på 3,57.

Kilde: DI spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Trods den generelle stigning i virksomhedernes tilfredshed med erhvervsklimaet vurderer mere end ni ud af ti kommunaldirektører, at der fortsat er potentiale for at forbedre erhvervsklimaet i deres kommune. I undersøgelsen  vurderer hver femte, at der i høj grad er potentiale for at forbedre erhvervsklimaet i deres kommune, mens syv ud af ti angiver, at der i nogen grad er potentiale for at forbedre erhvervsklimaet.

Lokalt Erhvervsklimaundersøgelsen er i mange kommuner blevet et vigtigt værktøj i arbejdet med at forbedre erhvervsklimaet. To ud af tre kommunaldirektører i undersøgelsen svarer, at de i høj eller nogen grad benytter resultater fra DI’s Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse i arbejdet med at forbedre erhvervsklimaet i kommunen.

Generelt er virksomhederne i de jyske og fynske kommuner mere tilfredse med det lokale erhvervsklima, end virksomhederne i de sjællandske kommuner. I mange jyske og fynske kommuner er der stort fokus på at skabe et godt erhvervsklima, og ifølge kommunaldirektørerne i de jyske og fynske kommuner bliver Lokalt Erhvervsklimaundersøgelsen aktivt brugt  i arbejdet med at styrke erhvervsklimaet.

Tre ud af fire kommunaldirektører fra jyske og fynske kommuner svarer, at de i høj eller nogen grad benytter resultater fra DI’s Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse til at forbedre erhvervsklimaet i kommunen, mens det kun er godt halvdelen af kommunaldirektørerne fra sjællandske kommuner.

Kilde: DI spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

I Lokalt Erhvervsklimaundersøgelsen bliver virksomhederne spurgt om, hvor det er vigtigst, at der sættes ind for at styrke deres vækstmuligheder. Kommunaldirektørerne er på tilsvarende vis blevet spurgt om, hvor de mener, at det vigtigst at sætte ind for at understøtte et velfungerende erhvervsliv.

Virksomhedsledere og kommunaldirektører er enige om, at der skal sættes ind i forhold til infrastruktur/transport og arbejdskraft for at skabe bedre vilkår for virksomhederne. Det er måske ikke så overraskende, at det er disse to områder, som både virksomhedsledere og kommunaldirektører især peger på, da adgangen til kvalificerede medarbejdere og gode transportmuligheder er helt afgørende for de fleste virksomheder.

Knap hver femte virksomhedsleder mener også, at det er vigtigt at prioritere uddannelse, og hver sjette virksomhedsleder peger på skatter/afgifter. Der er meget få kommunaldirektører, der peger på uddannelse og skatter/afgifter. Når relativt få kommunaldirektører peger disse områder kan det skyldes, at det er områder, som i høj grad er afhængige af politiske beslutninger, og som den kommunale administration i sig selv har begrænset mulighed for at påvirke.  Omvendt er der en betydelig andel af kommunaldirektørerne, der peger på sagsbehandling samt information og dialog, som er områder den koommunale administration har stor direkte indflydelse på.

Anm.: Der kan sættes op til 2 krydser, så det summer ikke til 100 pct. Kommunaldirektører har i snit sat snap 2 krydser, mens virksomhedsledere i snit har sat 1,6 krydser.
Kilde: DI spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Fakta om undersøgelsen

  • Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt kommunaldirektører i landets 98 kommuner i perioden ultimo april til medio maj 2019.
  • 73 ud af 98 adspurgte har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på godt 74 pct.
  • Svarprocenten ligger på 81 pct. blandt kommunaldirektører fra jyske og fynske kommuner, mens den ligger på 67 pct. for kommunaldirektører fra sjællandske kommuner.

Relateret indhold