Analyser

Stærk fremgang i dansk realløn

Danske medarbejdere i industrien har i de sidste ti år haft en lidt højere fremgang i reallønnen end medarbejdere i udlandet. Dermed har danske medarbejdere nu indhentet det efterslæb, der opstod i de første år efter krisen, hvor reallønnen faldt mere i Danmark end i udlandet.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af data fra Dansk Arbejdsgiverforening og Macrobond

Der har især været en meget kraftig fremgang i reallønnen i Danmark siden 2015. I denne periode er reallønnen steget med 6 ½ pct. i Danmark og godt 4 pct. i udlandet.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af data fra Dansk Arbejdsgiverforening og Macrobond

Polen er det land, som har oplevet den højeste fremgang i reallønnen siden 2015. Reallønnen er således steget med mere end 20 pct. i Polen siden 2015. Med en stigning på 6 ½ pct. har Danmark haft den næsthøjeste stigning i reallønnen siden 2015 blandt de 13 lande, der er med i analysen.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af data fra Dansk Arbejdsgiverforening og Macrobond

De fleste af landene har siden 2015 haft fremgang i reallønnen. Men Spanien, Belgien, Spanien og især Norge har oplevet et fald i reallønnen siden 2015.

Metode

Udgangspunktet for analysen er 13 lande, som er med i Dansk Arbejdsgiverforenings Internationale Lønstatistik. For disse lande findes tidsserier for lønudviklingen i industrien fra og med 2. kvartal 2009. Den nominelle lønudvikling fra DA-statistikken er deflateret med udviklingen i de enkelte landes harmoniserede forbrugerprisindeks.

Resultaterne af analysen skal ses på baggrund af, at Danmark siden 2009 har fastholdt en historisk lav prisstigningstakt. Siden 2013 har den årlige stigning i de danske forbrugerpriser holdt sig under 1 pct.

Tallene for den gennemsnitlige udvikling i udlandet er beregnet på baggrund af de enkelte landes industribeskæftigelse.

Jan Storm Thomsen
Skrevet af:

Jan Storm Thomsen

Relateret indhold