Analyser

Sverige er afgørende for dansk eksport

Svenskerne er glade for danske varer og tjenester. Vi eksporterer årligt for 125 mia. kr. til vores svenske broderfolk. Tætte relationer og nem adgang gør Sverige til et af vores allerstørste eksportmarkeder. Lav vækst og en svag svensk krone kan dog udfordre dansk eksport til Sverige.

Sverige er et af Danmarks allervigtigste eksportmarkeder. Samlet set eksporterede vi sidste år for 125 mia. kr. til Sverige, hvilket gør Sverige til Danmarks tredjestørste eksportmarked. Set i forhold til det svenske markeds størrelse sælger danske virksomheder imponerende meget til Sverige. Hver svensker bruger i gennemsnit lidt over 12.000 kr. om året på danske varer og tjenester. Dette er ca. seks gange så meget som tyskerne.

Kilde: Danmarks Statistik

Vi har en lang fælles historie med Sverige (og de andre nordiske lande), som giver en tæt relation og nemmere adgang til de svenske kunder. Eksporten til Sverige er derfor meget bredt sammensat med mange forskellige varer og tjenester.

Kilde: Danmarks Statistik

Sverige er Danmarks største marked for tjenesteeksport. Lufttransport og rejser fylder utroligt meget i eksporten til Sverige. Sverige er med afstand det største marked for dansk lufttransport, hvilket formentlig kan tilskrives Københavns lufthavns størrelse og centrale placering i forhold til Sverige.

Sverige er blandt andet også Danmarks største marked inden for computer- og datatjenester samt virksomhedsrådgivning og andre forretningstjenester. Især vores beslægtede sprog og kultur gør det nemmere at sælge rådgivning og forretningstjenester på det svenske marked i forhold til mange andre markeder.

Danmark havde i 2018 et samlet overskud på 15 mia. kr. i handlen med Sverige. Der var et overskud på tjenestehandlen på 12 mia. kr., mens varehandlen gav et overskud på knap 3 mia. kr.

Vi har især et betydeligt overskud på handlen med Sverige inden for olie, gas, fødevarer, medicin og beklædning. Omvendt så har vi en stor import fra Sverige af elektriske maskiner, køretøjer, træ, papir samt jern og stål.

Ses der bort fra olie, gas og anden brændsel, så har vi imidlertid et underskud på varehandlen med Sverige på ca. 8 mia. kr. De seneste års faldende kurs på svenske kroner har svækket danske virksomheders konkurrenceevne i forhold til deres svenske konkurrenter. Den lavere kurs på svenske kroner har gjort det dyrere for svenskerne at købe danske varer og samtidig billigere for danskerne at købe svenske varer. Dette har øget vores underskud på handlen med varer (ekskl. olie og gas) med Sverige.

Kilde: Danmarks Statistik

Svækkelsen af den svenske krone betyder, at danske virksomheder ikke har fået det fulde potentiale ud af de seneste års stærke fremgang i svensk økonomi. Over de seneste fem år er vores samlede eksport (ekskl. olie, gas og anden brændsel) til Sverige steget med 8,1 procent, mens svensk økonomi samlet set er vokset med 17,3 procent i samme periode.

Svensk økonomi bremser op

Sverige har siden finanskrisen været nordisk mester i vækst. Siden 2008 er svensk økonomi vokset næsten dobbelt så hurtigt som dansk økonomi. Svensk økonomi er dog begyndt at bremse op. I 2. kvartal 2019 skrumpede svensk økonomi med 0,1 procent, og årsvæksten faldt til blot 1,4 procent.

Kilde: Macrobond

Den seneste tids opbremsning i svensk økonomi skyldes især faldende investeringer. Dette gælder primært investeringer i maskiner og udstyr samt boliger. Virksomhedernes investeringslyst er blevet svækket af den internationale uro og vækstafmatning, da det øger usikkerheden om afkastet på de langsigtede investeringer.

Kilde: Macrobond

Svensk eksport er også blevet ramt af den internationale afmatning, og har stået stille det seneste halve år. Der er derimod fortsat godt gang i privatforbruget, som er steget med 2,7 procent over det seneste år. Forbrugsfremgangen kan dog komme under pres af vigende forbrugertillid samtidig med en vending på det svenske arbejdsmarked.

Kilde: Macrobond

Beskæftigelsen er faldet siden årsskiftet, hvilket har ført til stigende ledighed. Forbrugertilliden er faldet over det seneste år, og forsætter udviklingen på arbejdsmarkedet, så kan det øge forsigtigheden blandt forbrugerne og medføre lavere vækst i privatforbruget.

I en ny prognose fra Konjunkturinstitutet (de svenske vismænd) ventes der en lille beskæftigelsesfremgang i både 2019 og 2020. Fremgangen vil dog ikke være stor nok til at undgå en mindre forøgelse af ledigheden. Ifølge Konjunkturinstitutet er der udsigt til en vækst i svensk økonomi på 1,5 procent i 2019 og 1,3 procent i 2020.

Kilde: Macrobond og Konjunkturinstituttet

Danske eksportvirksomheder har stadig udsigt til svagt stigende efterspørgsel på det svenske marked, men fremgangen bliver næppe lige så stærk som i de foregående fem år. Og da den svenske krone aktuelt handles til den laveste kurs siden finanskrisen, så kan det godt bremse dansk eksport til det svenske marked.

Sverige vil dog fortsat have stor betydning for dansk eksport. Næsten 10.000 danske virksomheder eksporterer varer til Sverige. Og svenskerne køber årligt flere danske varer og tjenester end Kina, Indien, Afrika og Sydamerika tilsammen.

Relateret indhold