Analyser

Unge forventer klimaløsninger fra virksomheder

Klima- og miljøudfordringer er de unges største bekymring i samfundet, og næsten seks ud af ti mener, at virksomhederne i høj grad er i stand til at løse dem. De unge mener også, at virksomhederne reagerer hurtigere på klimaudfordringerne end politikere, og generelt har de unge en opfattelse af, at virksomhederne bidrager positivt.

YouGov har for DI lavet en spørgeundersøgelse, hvor 1.300 af de såkaldte millenials (20-36-årige) er blevet spurgt om, hvilke af ni forskellige udfordringer i samfundet, de er mest bekymrede for. 

Kilde: YouGov survey for DI om millenials (25-36 år) og generation Z (20-24 år)

Det er meget tydeligt, at klima- og miljøudfordringer er det, som bekymrer de unge mest, idet 64 pct. har klima- og miljøudfordringerne, som en af deres tre største bekymringer. Terror fylder næstmest med en andel på 38 pct.,  som har terror som en af deres tre største bekymringer.

Kilde: YouGov survey for DI om millenials (25-36 år) og generation Z (20-24 år). Anm.: Spørgsmålet er stillet til alle 1321 personer i surveyen.

De unge mener, at det er EU, virksomheder og politikere, som er bedst i stand til at løse klima- og miljøudfordringerne. Størst evne tillægges EU, idet en andel på 59 pct. af de unge mener, at EU i høj eller meget høj grad er i stand til at løse udfordringerne. Lige efter følger virksomhederne med en andel på 58 pct. og politikere med 56 pct.

Kilde: YouGov survey for DI om millenials (25-36 år) og generation Z (20-24 år). Anm.: Uenig omfatter svarkategorierne 'Helt uenig' og 'Delvist uenig', mens Enig omfatter svarkategorierne 'Helt enig' og 'Delvist enig'.

Selv om de unge mener, at virksomheder og politikere i nogenlunde samme grad er i stand til at løse klima- og miljøudfordringer, så anser de unge virksomhederne for at være hurtigere til at omstille sig på klimaudfordringer end politikere. Der er 29 pct. af de unge, som er enige i, at virksomheder er hurtige til at omstille sig og reagere på de klimaudfordringer, som verden står over for. Kun 17 pct. mener det samme om politikere, og der er hele 49 pct., som er direkte uenige i, at politikere er hurtigere til at omstille sig. Når det gælder virksomhederne, er andelen stort set den samme, som er henholdsvis uenige og enige i, at virksomhederne er hurtige til at omstille sig.

Kilde: YouGov survey for DI om millenials (25-36 år) og generation Z (20-24 år). Anm.: Uenig omfatter svarkategorierne 'Helt uenig' og 'Delvist uenig', mens Enig omfatter svarkategorierne 'Helt enig' og 'Delvist enig'.

De unge er også blevet spurgt, om de er enige eller uenige i, at virksomheder og politikere helt generelt vil drive en positiv udvikling for dem selv og samfundet. Opfattelsen er ret positiv, når man ser på virksomhederne, idet 42 pct. er enige i, at virksomhederne driver en positiv udvikling, mens 15 pct. er uenige. Ser man på opfattelsen af politikerne er billedet mere neutralt. Her er 30 pct. enige og 29 pct. uenige i, at politikere driver en positiv udvikling.

Relateret indhold