DI Analyser Analyser

Lave renter har sparet virksomhederne for 6,4 mia. kr.

Historisk lave renter gør, at virksomhederne i dag betaler 6,4 mia. mindre i rente om året end i 2014. Bagsiden af medaljen er, at virksomhederne i dag betaler 1,2 mia. kr. for at have penge i banken.

På trods af øget gæld betaler virksomhederne 6,4 mia. kr. mindre i (netto)renteudgifter end for 5 år siden. Besparelsen består af færre renteudgifter på udlån, dvs. det, virksomhederne betaler for at låne penge, og at virksomhederne i dag betaler for at have penge i banken.

Anm: Kilde: Danmarks Nationalbank og DI beregninger

Virksomheder betaler 7,6 mia. kr. mindre i renter på deres lån i år, end de gjorde i 2014. Det skyldes, at den effektive rente ved at låne penge i gennemsnit er faldet fra 2,8 pct. i 2014 til 1,6 pct. i dag.

Til gengæld betaler virksomheder nu for at have penge i banken, fordi indlånsrenten er negativ. I 2014 havde de renteindtægter på 720 mio. kr. om året, hvor de i 2019 kommer til at betale 435 mio. kr. for at have penge i banken. Det har samlet kostet virksomhederne 1,25 mia. kr.

En virksomhed er nødt at have en konto i banken for at kunne tage imod betaling fra kunderne, samt betale leverandørerne og løn til medarbejderne. Det er således svært at undgå at betale for at have penge stående, og virksomhederne var selvklart helst fri for de negative indlånsrenter. Men irritationen mere end opvejes formentlig af, at besparelsen ved de lavere renter på gælden er langt større.

Lave renter løfter tilfredsheden hos virksomhederne

I september 2019 syntes seks ud af ti virksomheder godt om prisen på at låne, herunder rente, gebyrer og bidrag. Siden 2012 er virksomhederne syn på prisen på kapital klart forbedret. Det kan ikke forventes, at alle virksomheder skal være tilfredse med prisen på kapital, da risikoen forskellig mellem virksomhederne. Derfor behøver de ikke få tilbudt den samme rente, når de ønsker at låne.

Anm:
Kilde: DI's virksomhedspanel og Nationalbanken

Renten er afgørende, når virksomhederne svarer på, hvad de synes om prisen på at låne. Når renten falder, så stiger andelen af virksomheder, der synes godt om prisen på at låne. Renten udgør dog en mindre del af omkostningerne for et lån, der blandt andet også indeholder bidrag, gebyrer og kurtage.

Virksomhederne har optaget mere gæld

I samme periode, hvor virksomhederne har sparet 6,4 mia. kr. i rentebetalinger, har de øget gælden. Siden 2014 har virksomhederne øget gælden med 171 mia. kr., hvilket reelt set har øget rentebetalingerne.

Kilde: Danmarks Nationalbank

Tages deri højde for den højere gæld, betyder det, at virksomhederne har sparet mere end de 6,4 mia. kr. Den ekstra gæld har isoleret set øget virksomhedernes rentebetalinger med 2,9 mia. kr. De samlede rentebetalinger ville være faldet med 9,3 mia. kr. over de seneste 5 år, hvis virksomhederne ikke samtidig havde optaget mere gæld.

Thorbjørn Baum
Lærke Thorø Borch Sloth
Skrevet af:

Thorbjørn Baum Lærke Thorø Borch Sloth

Relateret indhold