Analyser

Optimisme på laveste niveau i fem år

Væksten i danske virksomheder har toppet for denne omgang, og virksomhederne forventer i 2020 at have længere imellem nye kontrakter og ansættelser. Virksomheder med salg til fjerne eksportmarkeder er fortsat de mest optimistiske.

Virksomhedernes optimisme til omsætning og jobvækst i det kommende år har ikke været lavere siden 2015. Det viser en rundspørge til DI’s Virksomhedspanel, hvor over 450 virksomheder har givet deres forventninger til kende.

Anm.: Omsætnings- og beskæftigelsesindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene for hhv. omsætning og beskæftigelse. Nettotallene er besvarelserne, der er tildelt point fra -1 til 1 afhængigt af vækstudsigterne. Negative værdier signalerer tilbagegang. Kilde: DI's virksomhedspanel

Virksomhedernes dalende tillid indikerer, at væksten i dansk økonomi vil aftage næste år. Det stemmer overens med vurderingen i DI’s seneste prognose, hvor væksten i dansk økonomi er vurderet til at falde fra 1,9 procent i år til 1,2 procent næste år.

De mest postive forventninger finder man blandt virksomheder, hvor salget til udlandet udgør over halvdelen af omsætningen. Det er virksomheder, som typisk sælger deres produkter over hele verden, og de har derfor en aktie i den galoperende vareeksport til USA og BRIIKS-landene, som efter årets ti første måneder er steget med 30,8 procent i forhold til samme periode sidste år. Sammenlignet med forventninger til 2019 er optimismen blandt de eksporttunge virksomheder dog stilnet en anelse af. Faldet i verdenshandlen og de stigende handelsbarrierer over det seneste år kan have fået hænderne ned blandt nogle af virksomhederne1.

Virksomheder, hvis omsætning kun i mindre grad består af salg til udlandet, har stort set samme forventninger til det kommende år som for et år siden. Det er afmatning på nogle af virksomhedernes vigtige nære eksportmarkeder, herunder særligt tilbagegang i tysk industri, som har lagt en dæmper på forventningerne i de virksomheder. Eksportfremgangen på 7,4 procent til de europæiske lande undtagen Tyskland, Sverige og Storbritannien har modsat givet nye vækstmuligheder.

Anm.: Omsætnings- og beskæftigelsesindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene for hhv. omsætning og beskæftigelse. Nettotallene er besvarelserne, der er tildelt point fra -1 til 1 afhængigt af vækstudsigterne. Negative værdier signalerer tilbagegang. Virksomheder med lavt salg til udlandet er defineret som virksomheder, hvor under halvdelen af omsætningen kommer fra salg til udlandet. Virksomheder med højt salg til udlandet er defineret som virksomheder, hvor over halvdelen af omsætningen kommer fra salg til udlandet.

Kilde: DI's virksomhedspanel

Virksomheder, som udelukkende sælger til det danske marked, er blevet betydelige mindre optimistiske og har lavere forventninger til næste år end virksomheder med salg til udlandet. Forventet tilbagegang fra historisk høj aktivitet i byggeriet2, en presset bilbranche og fortsat stigende online detailhandel, herunder handel på udenlandske hjemmesider, udfordrer forskellige hjemmemarkedsvirksomheder og kan være medvirkenede årsager til den dalende optimisme.

De mindre positive forventinger til vækst underbygges af, at godt og vel hver fjerde virksomhed angiver utilstrækkelige afsætningsmuligheder som den største vækstbarriere næste år. Det er næsten en fordobling i forhold til sidste år og det højeste niveau, siden vi ved udgangen af 2014 startede med at spørge virksomhederne om den største vækstbariere i det kommende år.

Anm.: Andele er beskæftigelsesvægtet. Kilde: DI's virksomhedspanel

På tværs af virksomhedernes eksportandel stiger manglen på afsætningmuligheder som virksomhedens største vækstbarriere. Især virksomheder, hvor salget til udlandet udgør en begrænset del af omsætningen, er hæmmet af manglende afsætningsmuligheder. Her peger 45 procent af virksomhederne på utilstrækkelige afsætningsmuligheder som den største hurdle for væksten.

Anm.: Andele er beskæftigelsesvægtet. Kilde: DI's virksomhedspanel

Manglende afsætningsmuligheder er den hæmsko, som flest virksomheder angiver som største stopklods for vækst næste år. I forventningerne til 2019 kom barrieren både efter utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere, det danske omkostningsniveau og øvrige forhold.

Manglen på afsætningsmuligheder som barriere for væksten bliver til en vis grad modsvaret af et fald i utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere.

Anm.: Andele er beskæftigelsesvægtet. Kilde: DI's virksomhedspanel

Udviklingen i virksomhedernes rekrutteringsvanskeligheder er dog forskellig på tværs af brancher. Blandt servicevirksomhederne går manglende adgang til kvalificerede medarbejdere fra at være vækstens største bremseklods hos 33 procent i 2019 til 16 procent i 2020. Omvendt er fortsat godt hver fjerde fremstillingsvirksomhed begrænset af mangel på kvalificerede medarbejdere.

Anm.: Andele er beskæftigelsesvægtet. Kilde: DI's virksomhedspanel

Den lavere optimisme, når virksomhederne tilkendegiver deres forventninger for hele året, viser sig også i forventningerne til næste kvartal. Her er forventningerne også på det laveste niveau i fem år.

Anm.: Konjunkturindikatoren er et simpelt gennemsnit af de beskæftigelsesvægtede gennemsnit af nettotallene for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Nettotallene er besvarelser, som er inddelt point fra -1 til 1 afhængigt af vækstudsigterne, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. Kilde: DI's virksomhedspanel

I Danmarks Statistiks konjunkturbarometre har flere tillidsindikatorer også ramt sit laveste punkt i flere år. I konjunkturbarometeret for industri er tilliden på sit laveste niveau siden midten af 2015, mens konjunkturbarometret for service viser laveste tillid siden starten af 2017.

Fakta om DI’s Virksomheds panel

  • Resultaterne om virksomhedernes konjunkturvurderinger fra DI’s Virksomhedspanel for 1. kvartal 2020 bygger på svar fra 462 ud af 2.014 adspurgte virksomheder
  • Virksomhederne har afgivet svar i perioden 27. november til 11. december 2019
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds
  • Panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de allerstørstevirksomheder i Danmark og repræsenterer virksomheder, der tilsammen har 75.000 – 110.000 ansatte i Danmark

 

Noter

  1. ^Svarene i virksomhedspanelet er indsamlet før der d. 13. december kom nye mere positive signaler omkring en handelsaftale mellem USA og Kina.
  2. ^https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2019/12/byggeriet-forbereder- sig-pa-opbremsning/

Relateret