DI Analyser Analyser

Danske virksomheder vil stadig Storbritannien

Trods usikkerheder om Brexit vil et klart flertal af danske virksomheder stadig handle med Storbritannien. For nogle virksomheder er det ligefrem svært at finde et alternativ til Storbritannien som marked. Det understreger betydningen af Storbritannien som samhandelspartner og vigtigheden af, at der indgås en ambitiøs handelsaftale.

Storbritannien har stor betydning som import- og eksportmarked for danske virksomheder. Kun 1 pct. af virksomhederne (beskæftigelsesvægtet) har helt droppet Storbritannien som marked. Mere end hver fjerde virksomhed har ligefrem foretaget investeringer, så de kan fastholde deres position på det britiske marked efter brexit.

Tendensen bekræftes af, at der har været stigninger i dansk im- og eksport til Storbritannien, siden beslutningen om at forlade EU blev truffet ved en folkeafstemning i 2016. Kun i forbindelse med den generelle usikkerhed, som coronakrisen i 2020 har forårsaget, er der sket et større fald i Danmarks samhandel med Storbritannien.

Kilde: DI og Danmarks Statistik

Den vedvarende høje samhandel tydeliggør, at Storbritannien er et vigtigt marked for danske virksomheder. Det gælder både som eksportmarked og som et vigtigt led i værdikæderne for mange danske virksomheder, som har produktion eller underleverandører i Storbritannien. Det understreges af, at Storbritannien fortsat er Danmarks fjerde største eksport- og importmarked.

Kilde: DI og Danmarks Statistik

Storbritanniens position som et vigtigt marked for danske virksomheder kan med tiden ændre sig, da der fra 1. januar 2021 kommer store barrierer for samhandlen som følge af Storbritanniens udtræden af EU’s indre marked og toldunion. Der er imidlertid ikke indikationer på, at virksomhederne på nuværende tidspunkt forventer, at det vil ske på den korte bane, da Storbritannien har en solid position som et af Danmarks største import- og eksportmarkeder.

Betydning af Storbritannien som eksportmarked

Mange danske virksomheder afsætter varer og tjenesteydelser på det britiske marked. Ifølge DI’s beregninger understøtter eksport til Storbritannien 67.000 danske arbejdspladser. Der er derfor meget på spil for dansk økonomi i forhandlingerne om det fremtidige handelsforhold mellem EU og Storbritannien. Hele 64 pct. af de danske virksomheder (beskæftigelsesvægtet), der eksporter til Storbritannien, svarer, at de i mindre grad eller slet ikke kan opveje et tab af eksport til Storbritannien med øget eksport til andre lande. Det er på trods af, at EU har indgået handelsaftaler med vigtige markeder som Canada, Japan og Sydkorea.

Kilde: DI og Danmarks Statistik

Ser man tallene på sektorniveau, er det tydeligt, at det for fremstillingsindustrien vil være lettere at finde alternativer til Storbritannien som eksportmarked, end det er for serviceindustrien. Det understreger, at Storbritannien er et stort og veludviklet marked for udbydere af tjenesteydelser. Fremstillingsvirksomhederne vil imidlertid også blive ramt af kommende barrierer for handel med tjenestydelser, da der ofte er services som installation, reparation og vedligeholdelse knyttet til eksport af varer.

Kilde: DI og Danmarks Statistik

Betydning af Storbritannien som importmarked

For mange danske virksomheder er Storbritannien en vigtig del af værdikæden, da de har et britisk datterselskab og/eller underleverandør. Ofte fremstiller den britiske leverandør et produkt, der er så specialiseret, at det er svært at finde hos en anden leverandør. Det understreges af, at 58 pct. af de danske virksomheder (beskæftigelsesvægtet), der importerer fra Storbritannien, svarer, at import fra andre lande i mindre grad eller slet ikke kan erstatte deres import fra det britiske marked.

Kilde: DI og Danmarks Statistik

Det er både i fremstillings- og serviceindustrien, at virksomhederne ser udfordringer ved at skulle finde et alternativ til deres import fra Storbritannien. Det er en indikation på, at mange danske virksomheder har indledt et samarbejde med britiske underleverandører om højt specialiserede komponenter og tjenesteydelser, som er svære at udlicitere til andre leverandører.

Kilde: DI og Danmarks Statistik

Danske virksomheder har gode muligheder for at omstrukturere deres værdikæder i kraft af EU’s indre marked og stadig større globale netværk af handelsaftaler. Der kan imidlertid være store økonomiske og administrative omkostninger forbundet med at skifte til en anden leverandør. Det får derfor klar betydning for sammensætningen af danske værdikæder, hvad der bliver de fremtidige vilkår for samhandlen mellem EU og Storbritannien.

Fakta

- Virksomhedspanelet bliver adspurgt fire gange om året. I denne spørgeundersøgelse er 6.164 virksomheder blevet adspurgt, og svarprocenten er 19,5 pct.

- Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra den 9. september til den 17. september 2020.

- Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds, nu også medlemmer fra DI Dansk Byggeri.

- Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.

- Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen 92.000 – 157.000 lønmodtagere.

Relateret indhold