DI Analyser Analyser

Coronavirus kan sende dansk vækst ned under én procent

Hvis coronavirusset spreder sig yderligere og udvikler sig til en global pandemi, kan det bringe væksten i dansk økonomi ned under 1 procent i 2020.

Spreder coronavirusset sig yderligere og udvikler sig til en global pandemi vil det reducere væksten i dansk økonomi med 0,4 procentpoint i 2020. Beregninger fra Dansk Industri, på baggrund af et scenarie fra det anerkendte internationale analyseinstitut Oxford Economics, viser, at væksten i BNP kan risikere at falde fra de nuværende 1,3 procent til 0,9 procent i 2020. Beskæftigelsesfremgangen reduceres med knap 3.500 personer.

I scenariet fra Oxford Economics ventes en normalisering af situationen i 2021, hvilket betyder, at væksten i 2021 øges fra 1,5 til 1,8 procent. Selv om der ventes en hurtig normalisering vil økonomien dog have lidt et tab, og BNP vil være 0,1 procent lavere end ellers. Beskæftigelsen vil være tilsvarende 2.100 personer lavere i 2021.

Danske virksomheder mærker allerede effekterne af coronavirusset. Det gælder ikke mindst de mange forholdsregler for at håndtere smitterisikoen, men også i forhold til deres leverandørkæder. En række fremstillingsvirksomheder oplever mangel på komponenter til deres produktion – især hvis de har kinesiske underleverandører. Transportvirksomheder har måtte aflyse en række afgange, og efterspørgslen på udenlandsrejser har også lidt et knæk.

OECD har i lyset af spredningen af coronavirusset og nye nøgletal nedjusteret forventningerne til væksten i verdensøkonomien fra 2,9 procent til 2,4 procent. Næsten samtlige G20-lande har fået reduceret deres vækstforventninger, og det svækker uden tvivl dansk eksport.

Danske virksomheder er store eksportører, og når den samlede vækst i verdensøkonomien får et knæk, rammer det også dansk eksport.

OECD har allerede indregnet effekter fra den forventede spredning af coronavirusset, og de foranstaltninger som bliver sat i værk for at inddæmme smitten. Scenariet fra Oxford Economics indregner en endnu større spredning af coronavirusset, således at det udvikler sig til en global pandemi. OECD har ligeledes et mere omfattende scenarie i deres prognose som indebærer, at global vækst reduceres til 1½ procent i 2020.

Stor usikkerhed om coronavirussets videre forløb
Der er forsat enorm stor usikkerhed om hvor lang tid og hvor vidtrækkende effekterne af coronavirusset bliver. Usikkerheden i sig selv er med til at svække den økonomiske aktivitet, men prognoserne for de kommende år skal også ses i lyset af den store usikkerhed om udviklingen i coronavirusset. Derfor er det vigtigt, at situationen følges nøje, og at regeringen af parat til at handle, hvis den økonomiske situation forværres.

 

Relateret indhold