Analyser

Historisk nedtur for dansk erhvervsliv

På få uger har coronakrisen sendt chokbølger igennem hele dansk erhvervsliv. Det viser DI’s konjunkturindikator, der falder til sit laveste niveau i indikatorens historie. Det signalerer, at dansk økonomi kan vente et kraftigt tilbageslag i 2. kvartal.

Med coronavirusset og tiltagene til at inddæmme spredningen af smitten er virksomhedernes milde optimisme vendt til dyb pessimisme. Det fremgår af en rundspørge til DI’s Virksomhedspanel i perioden fra den 16. marts til den 17. marts 2020, hvor DI’s konjunkturindikator kommer ud på sit laveste niveau nogensinde. Og det er vel og mærke før, regeringen i går aftes indførte nye restriktioner, der vil få markante negative konsekvenser for danske virksomheder og arbejdspladser, særligt blandt de små og mellemstore virksomheder.

Anm.: Konjunkturindikatoren er et simpeltgennemsnit af indikatorerne for hhv omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatorerne er beskæftigelsesvægtede gennemsnit af virksomhedernes vurdering, som er tildelt point fra -1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. 730 virksomheder har afgivet deres forventninger til 2. kvartal 2020.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Indikatoren viser forventningen til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal for et år siden. Målingen startede i 2. kvartal 2009, altså det kvartal i finanskrisen, hvor der sammenlignes med udviklingen i 2. kvartal 2008, kvartalet lige inden krisen ramte.

Anm.: 451 virksomheder har afgivet deres forventninger i spørgeundersøgelse fra 20/2/2020 til 4/3/2020. 730 virksomheder har afgivet deres forventninger i spørgeundersøgelse fra 16/3/2020 til 17/3/2020.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Virksomhedernes forventninger er faldet gennem gulvet på få uger. Det viser en anden spørgeundersøgelse til DI’s Virksomhedspanel foretaget i perioden fra den 20. februar 2020 til den 4. marts 2020.

Her var virksomhederne overvejende positive i deres vurdering af omsætning og indtjening i 2. kvartal 2020 sammenlignet med 2. kvartal 2019. Nu venter næsten 7 ud af 10 virksomheder et fald i omsætningen. Over en tredjedel af virksomhederne forventer, at nedgangen i omsætningen bliver mere end 10 procent.

Pessimismen har også fat i virksomhedsledernes vurdering af beskæftigelsessituationen i deres virksomhed. Knap 60 procent regner med, at virksomhedens antal af medarbejdere er lavere i 2. kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal året før.

Anm.: Konjunkturindikatoren er et simpelt gennemsnit af indikatorerne for hhv omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatorerne er beskæftigelsesvægtede gennemsnit af af virksomhedernes vurdering, som er tildelt point fra -1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. 730 virksomheder har afgivet deres forventninger til 2. kvartal 2020. Størrelse på cirkel markerer branchens størrelse i DI's Virksomhedspanel.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Selv om dette tilbageslag i økonomien på alle måder er unormalt – også i hastighed – så tegner forventningerne på brancheniveau et klassisk konjunkturbillede. Fødevare-, drikke- og tobaksindustrien, der er en mindre konjunkturfølsom branche, har omtrent neutrale forventninger til 2. kvartal. Modsat er bilbranchen meget pessimistisk. Branchen er i forvejen presset, og køb af nye køretøjer vil være noget af det første, som forbrugere ramt af coronakrisen vil holde igen med. Generelt er både fremstilling og service dog hårdt ramt. På virksomhedsstørrelse er de små og mellemstore virksomheder mere pessimistiske end de store virksomheder.

Anm.: Område med lyseblå stiplede linjer markerer spørgeundersøgelse fra 20/2/2020 til 4/3/2020. Område med mørkeblå stiplede linjer markerer spørgeundersøgelse fra 16/3/2020 til 17/3/2020. Sort linje markerer udgangsforbud i Italien.

Kilde: Macrobond

 

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Resultaterne om virksomhedernes konjunkturvurderinger fra DI’s Virksomhedspanel for 2. kvartal 2020 bygger på svar fra henholdsvis 451 og 730 virksomheder i to spørgeundersøgelser, hvor 1.984 virksomheder er blevet adspurgt.
  • Første spørgeundersøgelse er foretaget i perioden fra den 20. februar til den 4. marts 2020, mens den anden spørgeundersøgelse er foretaget fra den 16. marts til den 17. marts.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds.
  • Virksomheder i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomheder i de to spørgeundersøger repræsenterer tilsammen henholdsvis 85.000 – 115.000 samt 105.000 – 165.000 ansatte i Danmark.

Relateret indhold