Analyser

Lavere verdenshandel som følge af Corona kan koste 50.000 arbejdspladser

Coronavirusset spreder sig hurtigt igennem det danske og internationale samfund, og har store økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i Danmark. Falder verdenshandlen med fem procent koster det i sig selv dansk økonomi 38 mia. kr. og knap 50.000 arbejdspladser. Dertil kommer tabte arbejdspladser i hjemmerhverv som turisme, rådgivning og restauranter.

Coronavirusset spreder sig hurtigt igennem det danske og interna-tionale samfund. Der er blevet iværksat en lang række nødforanstaltning for at inddæmme smitterisikoen, således at denne sundhedsmæssige krise kan håndteres så effektivt som muligt.

Kilde: DI-beregninger på Oxford Economics Global Model

Frygten for smitte og de mange nødvendige foranstaltninger har også store økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.

Sidste år eksporterede danske virksomheder for 3½ mia. kr. i døgnet, hver dag hele året. Danske virksomheder er dermed dybt afhængige af god adgang til markederne i andre lande.

Lavere verdenshandel

Coronavirusset har på ganske kort tid rystet verdensøkonomien. Vækstudsigterne bliver løbende nedjusteret, forsyningskæder bliver brudt, mens lande og regioner indfører karantæner og lukker ned for omverden.

Usikkerheden er ekstremt stor, hvilket i sig selv vil give anledning til lavere økonomisk aktivitet, da forbrugere holder igen med at købe ikke-nødvendige dagligvarer såsom bil, sofa og ferierejser. Hertil kommer, at frygten for smitte rammer de mange service-ydelser, som kræver, at man færdes i store forsamlinger, fx restauranter, koncerter, biografer mv.

Usikkerheden får samtidig mange virksomheder til at træde kraftigt på bremsen i forhold til store investeringsbeslutninger og køb af rådgivningsydelser. Likviditetsudfordringer er ligeledes en barriere, der får virksomhederne til at holde igen med udgifterne.

Det er således blottet for enhver tvivl, at verdensøkonomien og verdenshandlen vil lide et knæk som følge af coronavirusset – spørgsmålet indtil videre er blot – hvor meget?

DI har nedefor vist betydningen for dansk økonomi af tre forskellige scenarier for udviklingen i verdenshandlen: Et kortvarigt dyk, et dybere fald og et langstrakt forløb.

Kortvarigt dyk:

Verdenshandlen falder med 2½ procent i et enkelt kvartal.

 • Dansk BNP vækst reduceres med 1,0 procentpoint i 2020, hvilket svarer til ca. 23 mia. kr. Der kommer en relativt hurtig vending, og lidt af det tabte indhentes allerede i 2021.
 • Beskæftigelsen reduceres samlet set med knap 30.000 personer i 2020, som følge af mindre verdenshandel.

Dybere fald:

Verdenshandlen falder med 2½ procent i to kvartaler.

 • Dansk BNP vækst reduceres med 1,7 procentpoint i 2020, hvilket svarer til ca. 38 mia. kr. Lidt af det tabte indhentes i 2021, hvor væksten bliver lidt højere end i udgangspunktet.
 • Beskæftigelsen reduceres samlet set med op mod 50.000 personer i 2020, som følge af mindre verdenshandel

Langstrakt forløb:

Verdenshandlen falder med 2½ procent i hvert kvartal i hele 2020.

 • Dansk BNP vækst reduceres med hele 2½ procentpoint i 2020, hvilket svarer til ca. 60 mia. kr. Forløbet er langstrakt, så tabene vokser ind i 2021. BNP vil i 2021 være 3,3 procentpoint lavere end ellers, svarende til ca. 75 mia. kr.
 • Beskæftigelsen reduceres med 75.000 i 2020, og det samlede beskæftigelsestab vokser til knap 100.000 personer i 2021.

Ovenstående scenarieberegninger tager udgangspunkt i et isoleret fald i verdenshandlen og de deraf afledte effekter på dansk økonomi.
Der er således ikke indregnet effekter af danske nødforanstaltninger, som vil svække efterspørgslen og væksten i indenlandskebrancher (se nedenstående afsnit). Dansk BNP faldt mere under finanskrisen (hvor verdenshandlen også faldt på 10 pct.). Dette skyldes, at den indenlandske efterspørgsel blev hårdere ramt, bl.a. fordi der var store tab på det danske boligmarked, som var overophedet op til krisen.

Kilde: Danmarks Statistik

Yderligere effekter på dansk økonomi:

Regeringen har taget en række nødforanstaltninger, som lukker aktiviteten i ned i Danmark, og som helt naturligt vil  betyde, at den samlede effekt på væksten og arbejdspladserne bliver større end effekten fra faldet i verdenshandlen:

 • Myndighederne lukker ned for daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, aktivitetstilbud og arrangementer i 14 dage.
 • Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem foreløbigt to uger.
 • Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud lukker i foreløbigt to uger.
 • Alle private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at flest muligt af deres medarbejdere arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie.
 • Myndighederne opfordrer til at man ikke samler flere end 100 mennesker indendørs. Og til at natklubber, diskotekter, værtshuse mv. holder lukket i en periode.
 • Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser i hele verden. Foreløbigt gælder dette i en måned.

De etablerede nødforanstaltninger rammer især brancher som hoteller, restauranter, rejsebureauer, luftfart, kultur og sport. Disse fem brancher bidrager årligt til værdiskabelsen i Danmark med næsten 75 mia. kr., svarende til knap fire procent af den samlede danske velstand. Men dertil kommer en lang række andre hjemmemarkedserhverv, der også rammes i næste bølge som rådgivning, facility m.v.

Kilde: Danmarks Statistik

Én måned uden indtjening i ovenstående fem brancher koster 0,3 pct. af BNP. Opleves en længere periode med reduceret omsætning, bliver regningen tilsvarende større. Nedgangen i disse branchers omsætning vil som nævnt også ramme deres mange underleverandører og samarbejdspartnere, som ligeledes vil opleve tabt indtjening. Især rådgiverbranchen er en udsat branche, da mange virksomheder aflyser eksterne møder og sætter projekter på pause.

Dansk Industri er, i skrivende stund, ved at gennemføre en ekstraordinær spørgerunde i DI’s Virksomhedspanel. Resultaterne vil belyse danske virksomhedernes vurdering af de økonomiske konsekvenser af coronavirusset, og vil føre til en ny samlet vurdering af effekterne af corona på dansk økonomi. Men som her vist, så vil nedgangen i verdenshandlen alene kunne risikere at betyde et tab på 50.000 arbejdspladser.

Relateret indhold