DI Analyser Analyser

257.000 får gavn af lønkompensation

En tredjedel af de danske virksomheder har brugt eller vil gøre brug af lønkompensation. I alt ser det ud til, at 257.000 medarbejdere vil få gavn af ordningen.

Ud fra 1.563 svar til DI’s virksomhedspanel i dagene 21.-22. april har DI vurderet, at i alt 257.000 medarbejdere i den private sektor vil komme på lønkompensationsordningen. Tallene er opvejet, så de dækker hele det private arbejdsmarked. De 257.000 medarbejdere svarer til, at lønkompensationsordningen vil berøre 14 pct. af alle privatansatte medarbejdere.

Det er i alt 33 pct. af de private virksomheder, som bruger eller vil bruge lønkompensation. Størstedelen (25 pct.) er allerede i gang med at bruge ordningen, mens resten (8 pct.) oplyser, at de planlægger at bruge den.

Der er lidt flere timelønnede end funktionærer, som ser ud til at få gavn af lønkompensation, idet de 257.000 fordeler sig på 136.000 timelønnede og 121.000 funktionærer.

Kilde: DI's virksomhedspanel uge 17 (1.563 svar) og Danmarks Statistik

I transportbranchen (der bl.a. indeholder luftfart) ser det ud til, at næsten hver femte medarbejder vil få gavn af lønkompensationsordningen. Også i den sammensatte gruppe Øvrige er andelen høj med 17 pct. I denne gruppe findes blandt andet hårdt ramte brancher som hoteller og biografer. Derimod er det kun omkring hver tyvende medarbejder inden for Vidensservice og IT-tjenester, der vil få gavn af lønkompensation. 

Kilde: DI's virksomhedspanel uge 17 (1.563 svar) og Danmarks Statistik

Eksportvirksomheder, og virksomheder, der ikke eksporterer, ser ud til at benytte ordningen i lige stort omfang med 14 pct. af deres medarbejdere på lønkompensation.

Kilde: DI's virksomhedspanel uge 17 (1.563 svar) og Danmarks Statistik

Lønkompensationsordningen giver virksomhederne mulighed for at få lønkompensation fra staten på op til 30.000 kroner om måneden per medarbejder, som de hjemsender i stedet for at afskedige som følge af covid-19. Ordningen gælder kun for medarbejdere, der er ansat inden 9. marts 2020.

Virksomhederne er til gengæld afskåret fra at foretage afskedigelser på grund af økonomiske forhold i den periode, de får lønkompensation. Den midlertidige kompensationsordning gælder fra den 9. marts til og med den 8. juli 2020.

I DI’s virksomhedspanel findes oplysninger om virksomhedernes antal af medarbejdere. Der er i denne runde af virksomhedspanelet spurgt til deres fordeling på funktionærer og timelønnede. Desuden er virksomhederne blevet spurgt om, hvorvidt de vil bruge lønkompensationsordningen. Her har de både kunnet angive, at de allerede bruger den eller at de planlægger at bruge den. Endelig er de blevet spurgt om, hvor store andele af hhv. deres timelønnede og funktionærer, som de forventer at få lønkompensation for. Her er de blevet bedt om at angive den andel af medarbejdergruppen, der i gennemsnit vil være hjemsendt med lønkompensation i perioden, de søger for. På baggrund af svarene er det vurderet, hvor mange medarbejdere lønkompensationsordningen vil omfatte blandt de 1.563 virksomheder, der har svaret. De 1.563 virksomheder repræsenterer i alt 161.000 medarbejdere eller ca. en tolvtedel af hele den private beskæftigelse. Opvejningen til hele den private sektor er derfor lavet ved at gange resultaterne med 12.

Relateret