Analyser

Coronakrise kan koste over 190 mia. kr.

Virksomhedernes omsætning er faldet med ekspresfart, og coronakrisen kan ende med at koste dansk økonomi mere end 190 mia. kr. i år. Coronakrisen kan dermed få de seneste næsten fire års opsving til at forsvinde som dug for solen.

Den samlede regning fra coronakrisen kan ende på over 190 milliarder kroner, svarende til en nedgang i dansk økonomi på 8,3 procent i 2020. Siden coronakrisen startede, og samfundet lukkede delvist ned, er virksomhedernes omsætning blevet ramt benhårdt. 

Kilde: DI's Virksomhedspanel, 1791 besvarelser i april og 1.564 besvarelser i marts 2020, Danmarks Statistik og DI-bergninger

Både som direkte følge af nedlukningen af det danske samfund og grundet nedlukningen af store dele af resten af verden1.

Eksportvirksomhederne ramt af global nedtur

Coronakrisen var i starten hårdest ved virksomhederne orienteret imod det hjemlige marked. Det gælder ikke mindst virksomheder, som blev ramt af regeringens forbud mod forsamlinger, lukningen af butikker i storcentre men i høj grad også rejsebranchen. Men over de seneste uger er forventningerne til omsætningen i 2020 især dykket blandt virksomhederne, som især lever af eksport. Virksomhederne, hvor eksporten udgør over halvdelen af omsætningen, forventer nu den største tilbagegang i omsætningen i 2020 sammenlignet med de øvrige virksomheder.

De største eksportvirksomheder har skruet op for deres forventede tab i omsætningen sammenlignet med for knap en måned siden. Det er et tydeligt tegn på, at coronakrisen rammer økonomier over hele verden.

Anm.: Lille eksportandel angiver virksomheder, hvor eksport udgør 50 pct. eller derunder af omsætning. Stor eksportandel angiver virksomheder, hvor eksport udgør mere end 50 pct. af omsætning.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Over de seneste uger er større dele af udlandet blevet lukket ned. Folk bliver bedt om at blive hjemme, og ledigheden skyder i vejret med ekspresfart. Alle internationale prognoser bliver nedjusteret i lyset af coronakrisen. Tirsdag den 14. april præsenterede Den Internationale Valutafond (IMF) en prognose, der forudser en tilbagegang i verdensøkonomien på tre procent i 2020, hvilket vil være den største tilbagegang siden den store depression i 1930’erne.

Kilde: Verdensbanken og IMF

22 millioner amerikanere har meldt sig ledige på blot fire uger, og dermed er de  foregående ti års opsving i USA gået tabt på rekordtid. Amerikansk økonomi ventes at skrumpe med seks procent i 2020, mens eurozonens samlede økonomi vil opleve en tilbagegang på 7½ procent. Kinesisk økonomi skrumpede med 9,8 procent i første kvartal og forventes blot at opnå kunne en vækst på én procent i 2020. 

På mindre end en måned er udsigterne på eksportmarkederne blevet stærkt forringede, hvilket betyder, at eksportvirksomhederne vil tabe mange eksportindtægter i 2020. Erhvervslivet er utrolig afhængige af eksportindtægter. Næsten 40 procent af danske virksomheders omsætning kommer fra salg til udlandet. Selv hvis vi åbner fuldstændig op for det danske samfund igen, så vil nedlukningen og den massive tilbagegang i udlandet betyde, at dansk erhvervsliv fortsat står over for et massivt fald i omsætningen. Dette vil også gælde for den hjemlige efterspørgsel, hvor usikkerhed og tabt aktivitet ikke kan undgå at svække den efterfølgende vækst.

Sådan har vi gjort

Resultaterne DI’s Virksomhedspanel bygger på 1.791 svar i en spørgeundersøgelse i perioden 14.-15. april.

Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds. Virksomheder i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.

Beregningerne af de samlede konsekvenser for dansk økonomi er baseret på besvarelserne fra DI’s Virksomhedspanel. For de brancher, der ikke indgår i DI’s Virksomhedspanel, har DI foretaget en række skøn over udviklingen.

Det er eksempelvis antaget, at aktiviteten i den ikke-markedsmæssige aktivitet i den offentlige sektor er uændret som følge af coronavirusset. Der vil helt sikkert pågå en masse meraktivitet i sundhedsvæsenet, men omvendt er der mindre aktivitet inden for eksempelvis børnepasning, vej & park, administration mv. Det er uklart, hvordan Danmarks Statistik vil håndtere aktiviteten inden for undervisning, hvor der i stor udstrækning er etableret hjemmeundervisning.

Boligsektoren og landbruget er også skønnet til at være upåvirket af coronakrisen.

Detailsalget går lidt frem, da mad tidligere købt på restaurant og i kantiner nu købes i detailbutikker. Andre dele af detailhandlen er derimod ramt af lukkede shoppingcentre mv. Det er derfor skønnet, at detailsalget i supermarkeder, apoteker mv. går frem, mens den øvrige detailhandel oplever en næsten tilsvarende nedgang.

Udviklingen i branchernes omsætning antages at få samme effekt på vareforbruget i branchen. Dermed ændres værditilvæksten lige så meget som omsætningen. Brancherne er vejet sammen i forhold til deres betydning for dansk økonomi (opgjort ved bruttoværditilvæksten). Virksomhedernes omsætningsnedgang er antaget, at have samme effekt opgjort i mængder. 

I denne analyse er BNP opgjort rent fra produktionssiden.


 

Noter

  1. ^Konsekvenserne for dansk økonomi er baseret DI’s skøn og på 1.791 besvarelser fra DI’s Virksomhedspanel i perioden 14.-15. april.

Relateret indhold