Analyser

Langt færre private job under krisen

Det private jobmarked er bremset markant op under Coronakrisen. De private virksomheder har slået knap 40 pct. færre job op siden 9. marts end de normalt gør på denne tid af året.

Der er færre jobopslag i alle de private brancher.

Det største fald i forhold til tidligere er på næsten 80 pct. inden for hoteller og restauranter, mens det største antalsmæssige fald har været inden for videnservice, hvor der er godt 1.000 færre nyopslåede stillinger under coronakrisen end gennemsnittet for samme periode i 2015-2019. Tallene peger også på, at brancherne handel og transport er særdeles hårdt ramt af krisen.

Anm.: Stillingerne i opgørelsen omfatter alene job på Jobnet, ekskl. crawlede job. Det maksimale antal stillinger i en jobannonce i perioden tælles med i opgørelsen. De primært private brancher er markeret i tabellen. Det er imidlertid ikke muligt på baggrund af branchetallene at lave en præcis opdeling af den private og offentlige sektor, da der fx også arbejder privatansatte inden for fx kultur og fritid eller sundhedssektoren og der er offentlige ansatte inden for rengøring.
Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Jobnet er STAR’s jobportal, hvor arbejdsgivere har mulighed for at opslå ledige stillinger ved selv at oprette en annonce. Offent-lige arbejdsgivere er forpligtigede til at slå alle stillinger op på Jobnet, mens det er frivilligt for de private arbejdsgivere. Derfor er de offentlige stillinger overrepræsenterede i statistikken. Derudover kan der være forskel på, i hvor høj grad de forskellige private brancher anvender Jobnet.

Relateret indhold