Analyser

Arbejdstiden er faldet mere end under finanskrisen

Faldet i præsteret arbejdstid i de seneste to måneder svarer til et fald på 212.000 fuldtidspersoner. Det er større end det fald, vi observerede under hele finanskrisen, hvor faldet skete over en periode på to år.

Samlet set er arbejdstiden på det private arbejdsmarked reduceret med hvad der svarer til 212.000 fuldtidspersoner under coronakrisen, dvs. en nedgang på 13,4 pct. Dette er et større fald i arbejdstiden end under finanskrisen, og det er indtruffet på langt kortere tid.

Faldet i arbejdstid dækker over medarbejdere hjemsendt med løn, afskedigede, hjemsendte uden løn samt medarbejdere på arbejdsfordeling, eller som på anden vis har oplevet arbejds-tidsnedgang.

Anm.: Tallene for præsteret tid fra 1. kvartal 1995 - 4. kvartal 2007 er korrigeret pga. databrud.
Kilde: Danmarks Statistik, Beskæftigelsesministeriet samt DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen 1. marts 2020.

Under finanskrisen toppede præsteret arbejdstid i 2. kvartal 2008 og ramte bunden i 1. kvartal 2010. Over denne toårige periode faldt antallet af præsterede arbejdstimer 11,8 pct., hvilket er lavere end det fald vi har set over de seneste to måneder i år.

Den samlede arbejdstid er faldet betydeligt mere end beskæftigelsen. Beskæftigelsen er faldet 87.000 personer i marts og april måned, svarende til 76.000 fuldtidspersoner.

Grunden til, at arbejdstiden er faldet mere end beskæftigelsen, er, at rigtig mange medarbejdere er hjemsendt med løn og en del medarbejdere har nedsat deres arbejdstid. Disse medarbejdere har beholdt deres job, men arbejder mindre end før krisen.

De hjemsendte med løn giver et tab af arbejdstid svarende til 123.000 fuldtidspersoner. Den lavere fuldtidsvirkning skyldes, at de berørte personer gennemsnitligt arbejder mindre end fuld tid, og at virksomhederne hjemsender medarbejderne i færre timer end deres fulde, aftalte arbejdstid.

Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne samt tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Ifølge DI’s egne tal er 204.000 medarbejdere hjemsendt med lønkompensation, hvilket er højere end Erhvervsministeriets opgørelser. Det kan hænge sammen med en forsinkelse i godkendelsesprocessen, da Erhvervsministeriet tæller godkendte ansøgninger, mens DI’s tal angiver antallet af medarbejdere, som virksomhederne har søgt lønkompensation for.

Metode

DI’s spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne er sendt ud til 2.839 virksomheder d. 27. april 2020. Svarene i undersøgelsen kommer fra HR-, personale- og økonomichefer i 1.024 medlemsvirksomheder i DI. Svarene blev indsamlet fra den 27. april til 1. maj 2020.

Relateret indhold