Analyser

Eksportfald kan tage lang tid at indhente igen

Dansk eksport forventes at falde med op mod 170 milliarder kroner i 2020. Det er mere end under finanskrisen, og det kan tage lang tid for eksportvirksomhederne at indhente det tabte igen. Mere end en tredjedel forventer først at være tilbage til normal eksportomsætning i 2022 eller senere.

Dansk eksport står til en tilbagegang på knap 13 procent i 2020. Det svarer til op mod 170 mia. kr. Det er en voldsom tilbagegang, som det kommer til at tage lang tid at indhente igen. Blandt alle de eksportvirksomheder, der er ramt af tilbagegang, er det halvdelen, der først i 2021 venter at være tilbage på samme niveau som før krisen. 35 procent forventer først at være tilbage i 2022, senere eller måske aldrig. Under én procent forventer at være tilbage på samme niveau som før krisen umiddelbart, når markederne åbner op igen.
 

Kilde: DI's Virksomhedspanel, 820 besvarelser fra eksportvirksomheder den 4. og 5. maj 2020

Otte ud af ti eksportvirksomheder regner med, at coronavirusset vil reducere deres eksport. De resterende virksomheder forventer øget eller ingen effekt på eksportomsætningen. Der er således et markant flertal, der forventer faldende eksport.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, 820 besvarelser fra eksportvirksomheder den 4. og 5. maj 2020

De foreløbige indikatorer for eksporten i marts og ind i april viser, at eksporten indtil nu har holdt stand. En del eksportkontrakter er formentlig indgået inden eskaleringen af coronakrisen, og så kan der ligeledes have været fokus på at fylde lagre op. Næste bølge vil dog ramme eksportvirksomhederne, da efterspørgslen i EU og ude i verden falder dramatisk i øjeblikket.

Ifølge svarene fra DI’s Virksomhedspanel vil coronakrisen især være hård ved virksomhedernes eksportomsætning i andet kvartal. I andet kvartal ventes et fald i eksportomsætningen på 18 procent, mens tilbagegangen for hele året bliver på knap 13 procent. Tilbagegangen i eksporten bliver dermed større end under finanskrisen.

Kilde: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel

Næsten alle Danmarks store eksportmarkeder oplevede tilbagegang i første kvartal 2020, og tilbagegangen bliver endnu større i andet kvartal. Ifølge IMF vil den samlede verdensøkonomi skrumpe med tre procent i 2020, hvilket vil være den største tilbagegang siden Den Store Depression i 1930’erne. Tilbagegangen bliver især stor på vores vigtige eksportmarkeder i Europa og USA.

Virksomhedernes salg til udlandet har fået større og større betydning for dansk økonomi. En stigende andel af beskæftigelsen og væksten i Danmark kommer fra eksport. Den store nedtur i eksporten rammer derfor endnu hårdere i dag, end den ville have gjort for 20-30 år siden.

Virksomhederne arbejder for at styrke eksporten

Virksomhederne er afhængige af eksporten og arbejder derfor med tiltag, der kan styrke deres eksport. Det mest udbredte tiltag handler om at genskabe eksporten til virksomhedens eksisterende markeder. Dernæst har virksomhederne fokus på at introducere nye varer og tjenester samt styrke deres konkurrenceevne.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, 820 besvarelser fra eksportvirksomheder den 4. og 5. maj 2020

Virksomhedernes tiltag for at styrke eksporten afhænger i flere tilfælde af, i hvor høj grad deres forretning afhænger af eksport. Virksomheder, der henter en stor del af deres omsætning på eksportmarkederne, er væsentligt mere aktive med tiltag, der kan genskabe kontakten til deres markeder.

Virksomhedernes fokus på at introducere nye produkter, styrke konkurrenceevnen og etablere nye distributionskanaler er ligeledes stigende med deres eksportandel. Deltagelse i eksportfremstød, messer og eksportnetværk er mest relevant for de mellemstore eksportvirksomheder, som ikke nødvendigvis har hele verden som deres markedsplads endnu.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, 820 besvarelser fra eksportvirksomheder den 4. og 5. maj 2020

15 procent af eksportvirksomhederne arbejder ikke med særlige tiltag for at styrke deres eksport. Det er især blandt virksomhederne, hvor mindre end 25 procent af omsætningen stammer fra salg til udlandet, at der ikke arbejdes med særlige tiltag for at styrke eksporten. Det er ligeledes en tendens til, at virksomheder, der ikke har tabt eksport eller hurtigere er tilbage til ”normal” omsætning, ikke arbejder med særlige tiltag.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, 820 besvarelser fra eksportvirksomheder den 4. og 5. maj 2020

Virksomheder, der forventer en normalisering af eksporten i andet halvår 2020 eller i 2021, er mest aktive med at genskabe eksporten til eksisterende markeder samt deltage i eksport-fremstød og messer. Virksomheder, der venter en meget lang-som tilbagevenden, har større fokus på tiltag, der kan styrke deres konkurrenceevne og etablere nye distributionskanaler.

Sådan har vi gjort

Resultaterne DI’s Virksomhedspanel bygger 1.394 svar i en spørgeundersøgelser i perioden 4.-5. maj. Heraf er der svar fra 820 eksportvirksomheder.

Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds. Virksomheder i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark. 

Relateret indhold