Analyser

Hjælpepakkerne holder hånden under mange arbejdspladser

To ud af tre af DI’s medlemmer anvender eller forventer at ville anvende en af de mange hjælpepakker. Det må dermed ventes, at knap 70.000 danske virksomheder med mere end én ansat vil benytte mindst én af hjælpepakkerne. Dermed holder hjælpepakkerne hånden under mange danske arbejdspladser.

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker. I en undersøgelse til DI’s Virksomhedspanel svarer to ud af tre af DI’s medlemmer, at de  anvender eller planlægger at anvende mindst én af hjælpepakkerne. I analysen fokuseres på hjælpepakkerne, der vedrører lønkompensation, støtte til faste udgifter, kompensation til selvstændige og freelancere, udskydelse af skatter, som støtter virksomhedernes likviditet, øget adgang til eksportkredit, lån med garanti fra vækstfonden og støtte til aflyste arrangementer mv.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - spørgeskemaundersøgelse d. 11. og 12. maj 2020

Mere end halvdelen af virksomhederne har allerede benyttet mindst én af disse støtteordninger, og endnu flere forventer at ville gøre brug af dem, så mere end to ud af tre af DI’s medlemmer ventes at gøre brug af hjælpepakkerne.

Det betyder, når man opregner besvarelserne til samfundsniveau, at skønsmæssigt knap 70.000 virksomheder med mindst én ansat har benyttet eller vil benytte hjælpepakkerne. Disse virksomheder har skønsmæssigt knap 1,3 mio. beskæftigede[1]. 

Ser man på anvendelsen af de enkelte hjælpepakker, vil især hjælpepakkerne vedrørende udskydelse af skat, lønkompensation og støtte til faste udgifter blive brugt af en meget stor andel af virksomhederne. Mange har allerede gjort brug af lønkompensation og udskydelse af skatter. Mange planlægger at ville bruge udskydelse af skatter og støtte til faste udgifter.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - spørgeskemaundersøgelse d. 11. og 12. maj 2020

Opregner man besvarelserne om brugen af hver hjælpepakke til samfundsniveau, kommer DI frem til, at knap 35.000 virksomheder allerede har benyttet hjælpepakken for lønkompensation. Hjælpepakken med størst interesse er muligheden for at udskyde skatter, hvor 46.000 virksomheder har benyttet hjælpepakken, mens godt 23.000 virksomheder ikke har benyttet, men vil benytte ordningen.

Kilde: Beregnet på baggrund af DI's Virksomhedspanel

Det skal noteres at DI’s opregning kun medtager virksomheder med mindst én ansat, hvorfor udbetalinger af støtte til især freelancere undervurderes. Samtidig er brancher med mange helt små virksomheder underrepræsenteret i DI. Ifølge erhvervsministeriet er der udbetalt støtte til væsentligt flere selvstændige og freelancere end ovenstående opregning viser.

Brugen af hjælpepakker skal naturligvis ses i relation til, om man opfylder betingelserne for at benytte hjælpepakken. Har man ikke aflyst et større arrangement kan man naturligvis ikke opnå støtte for en sådan aflysning. En række af hjælpepakkerne er direkte eller indirekte  betinget af en stor tilbagegang i omsætningen. Her er det tydeligt, at jo større tilbagegang i omsætningen, virksomhederne oplever, jo flere benytter sig af hjælpepakker.

Anm.: I denne figur er medtaget hjælpepakkerne: Lønkompensation, kompensation for faste udgifter og kompensation for selvstændige. Hvis en virksomhed har svaret "vi har benyttet" til mindst en hjælpepakke, vil virksomheden fremgå af "vi har benyttet". Hvis en virksomhed har svaret "vi planlægger at benytte" til mindst en hjælpepakke, samt ikke har svaret "vi har benyttet" til en hjælpepakke, vil virksomheden fremgå af "vi planlægger at benytte". Hvis en virksomhed har svaret "vi vil gerne benytte, men vi har ikke mulighed" til mindst en hjælpepakke samt ikke svaret "vi har benyttet" eller "vi planlægger at benytte", vil virksomheden fremgå af "vi vil gerne benytte, men vi har ikke mulighed". Hvis en virksomheder fremgår af "vi forventer ikke at benytte", vil virksomheden have svaret "vi forventer ikke at benytte" eller "ved ikke" til alle tre hjælpepakker.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

DI spurgte også virksomhedspanelet om brug af hjælpepakker for tre uger siden (d. 21 og 22. april). Dengang var der kun lige åbnet op for ansøgninger. Det kan derfor naturligvis konstateres at langt flere nu har benyttet hjælpepakkerne end for 3 uger siden. Det må dog også konstateres at en del af dem, der havde planer om at anvende de fire mest anvendte hjælpepakker har opgivet disse planer. Andelen af virksomheder, der har brugt eller planlægger at anvende mindst en hjælpepakke er faldet de seneste tre uger. Opregnet til landsniveau er der nu godt 5.000 færre virksomheder, der har brugt eller planlægger et bruge mindst en hjælpepakke.

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Resultaterne om virksomhedernes brug af hjælpepakker bygger på svar fra 1.080 virksomheder ud af 6.623 adspurgte virksomheder.
  •  Virksomhederne har afgivet svar i perioden 11. maj til 12. maj 2020.

 

  • Panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de allerstørste virksomheder i Danmark og repræsenterer virksomheder, der tilsammen har mellem 71.000 – 183.000 ansatte i Danmark.

Relateret indhold