DI Analyser Analyser

Virksomheder kan ikke få underleverancer frem

Hver fjerde virksomhed har som konsekvens af coronaepidemien manglet varer eller services fra deres underleverandører. Halvdelen af dem har måtte skære i produktionen på grund af mangel på underleverancer. Det viser svarene i DI’s virksomhedspanel indsamlet den 18. og 19. maj. Det er især de mindre virksomheder og virksomheder med eksport, der må skære i aktiviteterne, når leverancerne udebliver.

Coronakrisen kom pludseligt og lukkede det meste af verden ned. En situation, som mange virksomheder ikke var forberedt på. Virksomhederne er stærkt afhængige af at kunne få leveret råvarer, komponenter, kompetencer eller tjenester fra andre virksomheder. Hver fjerde af virksomhederne har manglet varer og ydelser fra deres underelevandører under coronakrisen, og heraf har godt halvdelen måtte skære i deres aktiviteter pga. manglen på underleverancer.

Anm: "ved ikke"-besvarelsen er fjernet. I alt har knap 1 pct. af virksomhederne svaret ved ikke på et af de to spørgsmål. Kilde: DI's virksomhedspanel pba. 1.058 besvarelser fra virksomheder med underleverandører, 18.-19. maj 2020.

11 uger efter, at det første smittetilfælde blev konstateret i Danmark, har 14 pct. af virksomhederne i DI’s virksomhedspanel måtte reducere aktiviteter, fordi de ikke har kunne få leveret varer eller tjenester fra deres underleverandører, som de har brug for.

Det er især de mindre virksomheder, der bliver ramt hårdt på aktiviteterne af manglende leverancer. Godt nok bliver lidt færre af de helt små virksomheder med 20 medarbejdere eller derunder ramt af manglende leverancer, men når de bliver det, må de oftere reducere deres aktiviteter.

Kilde: DI's virksomhedspanel pba. 1.058 besvarelser fra virksomheder med underleverandører.

Ligeledes går manglende leverancer i lidt større grad ud over eks-porterende virksomheder. Det peger i retning af, at de mest eksportafhængige virksomheder også er mere afhængige af at få leverencer fra udlandet, hvilket er blevet sværere under coronaepididemien.


 

Fakta om DI's virksomhedspanel

  • Resultaterne om konsekvenser af virksomhedernes manglende underleverancer bygger på svar fra 1.128 virksomheder – hvoraf 1.058 respondentvirksomheder har underleverancer - ud af 6.785 adspurgte virksomheder.
  • Virksomhederne har afgivet svar i perioden 18. maj til 19. maj 2020.
  • Panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de allerstørstevirksomheder i Danmark og repræsenterer virksomheder, der tilsammen har mellem 95.000 – 230.000 ansatte i Danmark.

 

Relateret indhold