Analyser

Guld på gaden 2020

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er en af nøglerne til vækst og konkurrenceevne for de danske virksomheder. På en række universitetsuddannelser bliver ansøgerne afvist, selv om der er stor efterspørgsel efter dimittenderne.

DI viste i en analyse fra maj 2019, at der var kvalificerede ansøgere til videregående uddannelser, hvor dimittenderne havde lav ledighed, som blev afvist. DI har gentaget analysen i en revideret form. Den tidligere analyse målte ledigheden i det andet år efter endt uddannelse. Analysen her fokuserer på andelen, der er ledige et år efter dimission.

Nedenstående tabel viser de uddannelser med lavest ledighed og kvalificerede ansøgere, der blev afvist. Fem uddannelser har ingen ledige dimittender et år efter endt uddannelse, men op mod halvdelen af de kvalificerede ansøgere bliver afvist.

 

Anm.: Ledigheden er defineret som andel af dimttender, der er ledige et år efter endt uddannelse beregnet på et gennemsnit af dimittender fra 2017 og 2018. Antal afviste 1. prioritetsansøgere er opgjort ved studieoptaget 2019.
Kilde: Danmarks Statistiks samt egne beregninger.

Samlet set blev der afvist ca. 2.600 kvalificerede ansøgere i 2019 fordelt på 31 forskellige universitetsuddannelser, hvor ledigheden efter et år er under 5 pct. Gennemsnittet for ledigheden efter et år er for alle universitetsuddannelserne på 12,3 pct. Uddannelser, der er uddannelsesspecifikt dimensioneret, som f.eks. medicin, tandlæge mv., indgår ikke i tallene.

Ud af de 31 uddannelser er 15 STEM-uddannelser, hvor næsten 500 blev afvist. DTU har f.eks. afvist 168 ansøgere fordelt på seks forskellige ingeniørretninger, mens ITU har afvist 104 ansøgere på to forskellige IT-uddannelser.

På ikke-STEM-uddannelser er det især uddannelserne inden for erhvervsøkonomi, som primært henvender sig til det private erhvervsliv, der også må afvise kvalificerede ansøgere. Det er over 900 afviste, der blev afvist på de forskellige erhvervsøkonomiske uddannelser, mens jura ligeledes stod for lige over 1.000 afviste.

Hvis man øger grænsen til en ledighed på 10 pct. et år efter endt uddannelse, bliver næsten 4.800 kvalificerede ansøgere afvist fordelt på 57 uddannelser. Antal afviste på STEM-uddannelser stiger til 700, og retningerne inden for erhvervsøkonomi stiger til over 1.600.

Relateret indhold