Analyser

Virksomhederne venter mere hjemmearbejde fremover

Under den omfattende nedlukning af det danske samfund øgede næste tre ud af fire af virksomhederne deres brug af hjemmearbejde. Og flere virksomheder forventer, at tendensen varer ved også, når samfundet er normaliseret efter coronaudbruddet. Det viser en ny rundspørge til DI’s Virksomhedspanel.

Da regeringen d. 11. marts lukkede landets dagsinstitutioner, skoler og flere offenlige myndigheder for at stoppe smittespredningen af coronavirus, revurderede mange virksomheder organiseringen af deres arbejdsgange. I en rundspørge til DI’s Virksomhedspanel fra d. 18. til 19. maj svarer næsten 70 procent ud af 1.128 virksomheder, at de har øget brugen af hjemmearbejde under nedlukningen af det danske samfund.

Anm.: På baggrund af besvarelser fra 1.128 virksomheder.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - spørgeundersøgelse d. 18. og d. 19. maj 2020.

Muligheden for hjemmearbejde er selvsagt forskellig fra branche til branche. Medarbejdere i virksomheder inden for serviceerhvervene information og telekommunikation samt vidensservice arbejder i stor grad bag en computerskærm, og de har derfor haft gode muligheder for at tage arbejdet med hjem.

Modsat har virksomheder, hvor servicen foregår ude hos kunden, vanskeligere ved at lade medarbejdere arbejde hjemme. Det er f.eks. transportvirksomheder og virksomheder inden for rengøring og operationel service.

Anm.: På baggrund af besvarelser fra 780 virksomheder, der har medarbejdere, der har arbejdet mere hjemme.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - spørgeundersøgelse d. 18. og d. 19. maj 2020.

Næsten halvdelen af virksomhederne med mere hjemmearbejde under nedlukningen oplever ikke nogen ændring i medarbejdernes produktivitet, mens de har arbejdet hjemme. Men godt hver tredje har oplevet lavere produktivitet, og under ti pct. har oplevet øget produktivitet.

Den oplevede ændring i medarbejdernes produktivitet afspejler til dels også de ringe muligheder for hjemmearbejde i nogle brancher. Blandt de virksomheder inden for brancherne fremstilling og transport, hvor medarbejderne har arbejdet mere hjemme under nedlukningen, oplyser næsten fire ud af ti virksomheder, at deres medarbejderes produktivitet er faldet.

Og der er ligeledes færre virksomheder inden for fremstilling og transport, som finder, at medarbejdernes produktivitet er steget under perioden med mere hjemmearbejde. Omvendt findes den største andel af virksomheder, der har oplevet en stigning i medar-bejdernes produktivitet som følge af hjemmearbejde, inden for vidensservice.

Anm.: På baggrund af besvarelser fra 623 virksomheder, der har medarbejdere, der har arbejdet mere hjemme.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - spørgeundersøgelse d. 18. og d. 19. maj 2020.

Hvis medarbejderen arbejder hjemme bag en computerskærm mindst én dag om ugen, har arbejdsgiveren et ansvar for planlægning og indretning. Der bør være en dialog med medarbejderen om indretning af hjemmearbejdspladsen, og der kan være tale om at stille udstyr til rådighed.

Det er derfor ikke overraskende, at omfanget af hjemmearbejde især er øget blandt de større virksomheder. Størrelse betyder mere for fremstillings- end vidensservice-virksomheder. Det skal også ses i lyset af, at større fremstillingsvirksomheder typisk har en større andel af vidensmedarbejdere og administrative medarbejdere end de små.

Hos små virksomheder kan de teknologiske forudsætninger for en hjemmearbejdsplads holdt op mod behovet for medarbejderens funktion betyde, at det ikke bliver prioriteret at oprette hjemmearbejdspladser til medarbejdere i virksomheden.

Anm.: På baggrund af besvarelser fra 780 virksomheder, der har medarbejdere, der har arbejdet mere hjemme.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - spørgeundersøgelse d. 18. og d. 19. maj 2020.

Virksomhedernes erfaringer med hjemmearbejde under nedlukningen smitter af på deres vurdering af hjemmearbejde, når restriktionerne på arbejdspladsen bliver ophævet. Knap fire ud af ti virksomheder med mere hjemmearbejde under nedlukningen svarer, at de fremover vil åbne op for mere hjemmearbejde. Det er særligt blandt virksomhederne, der har oplevet øget produktivitet under nedlukningen, at man ser positivt på muligheden for mere hjemmearbejde.

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Resultaterne om virksomhedernes erfaring med hjemmearbejde under nedlukningen bygger på svar fra 1.128 virksomheder ud af 6.587 adspurgte virksomheder.
  • Virksomhederne har afgivet svar i perioden fra d. 18. maj til d. 19. maj 2020.

  • Panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de allerstørstevirksomheder i Danmark og repræsenterer virksomheder, der tilsammen har mellem 80.000 – 200.000 ansatte i Danmark.
Johan Mathiesen Dam
Skrevet af:

Johan Mathiesen Dam

Relateret indhold