DI Analyser Analyser

Virksomhedernes udgifter til lønkompensation

Virksomhederne har betalt 14,2 mia. kroner i løn til lønkompenserede medarbejdere. De har fået 10,1 mia. i lønkompensation fra staten og har derfor selv haft nettoudgifter på 4,1 mia. kroner. Staten har altså betalt 71 pct. af lønudgifterne. De resterende 29 pct. har virksomhederne selv betalt.

Lønkompensationsordningen har hjulpet mange virksomheder til at holde på medarbejderne gennem coronakrisen. Med ordningen har mange kunnet beholde deres job, og samtidig har virksomhederne kunnet bevare adgang til medarbejderne, når der igen blev brug for dem. På den måde har ordningen været til gavn for både medarbejdere og virksomheder.

Ordningen har dog langt fra været gratis for virksomhederne. Af de i alt 14,2 mia. kroner, som virksomhederne har betalt i løn til lønkompenserede medarbejdere, har staten dækket de 10,1 mia. kroner eller 71 pct. De restende 4,1 mia. kroner svarende til 29 pct. har virksomhederne selv dækket.

I lønkompensationsordningen kan virksomhederne højest få dækket 90 pct. af lønudgiften til timelønnede og elever og 75 pct. af lønudgiften til funktionærer. 

Kilde: DI's beregninger ud fra adgang til data om lønkompensation via Danmarks Statistiks forskerordning. Anm: Beløbene dækker udbetalinger til lønkompensation for ansøgninger, der var færdigbehandlet i uge 25.

I alle tilfælde er der yderligere den begrænsning, at der højest dækkes lønudgifter op til 30.000 kroner per måned. Det er især de mange funktionærer på lønkompensation, som trækker virksomhedernes nettoudgifter op. Det skyldes både, at deres lønudgifter kompenseres i mindre grad end timelønnede og at de generelt har højere lønninger. Af den samlede nettoudgift for virksomhederne på 4,1 mia. kroner kan de 2,9 mia. kroner tilskrives funktionærer svarende til en andel på 71 pct. Til sammenligning udgør funktionærerne 45 pct. af alle lønkompenserede medarbejdere.

Relateret indhold