Analyser

Svag efterspørgsel truer virksomhedernes salg

Usikkerheden er ekstraordinært stor i disse tider. Efterspørgslen er stadig svag, og mange virksomheder frygter, at det varer ved. Nye markedslukninger og begrænsede muligheder for at besøge kunder bekymrer virksomhederne. Bedre muligheder for erhvervsrejser er nødvendigt for eksportvirksomhederne.

Virksomhederne ser på et meget usikkert verdensbillede, hvor blandt andet vedvarende svag efterspørgsel og nye markedslukninger truer med at reducere deres omsætning. 
Virksomhedernes største bekymring er, at efterspørgslen forbliver svag. Det er således mere end halvdelen af virksomhederne, der ser vedvarende svag efterspørgsel som et af de største usikkerhedsmomenter.

Anm.: Andelen er af alle deltagere i virksomhedspanelet, uden dem, som har svaret ved ikke til spørgsmålet.

Kilde: DI's Virksomhedspanel uge 34, 818 besvarelser

Begrænsede muligheder for kundebesøg, markedslukninger eller hvis genåbningen ikke forløber som forventet er også nogle af de store usikkerheder, som kan påvirke virksomhedens salg negativt. Virksomhederne er også usikre på, om de bliver mødt med nye regler og krav som følge af COVID19.

Usikkerheden er historisk høj

Både det danske og internationale samfund åbner langsomt op, og flere økonomiske nøgletal bevæger sig i en mere positiv retning. Men samtidig er smittetallene stigende, og flere steder i verden sættes genåbningen på pause. Mange hjælpepakker er begyndt at udløbe, og det giver stor usikkerhed om udviklingen hen over efteråret.

Generelt er der stor usikkerhed om den økonomiske udvikling i Danmark og verdensøkonomien. Den samlede globale økonomisk-politiske usikkerhed nåede i starten af coronakrisen historiske højder. Selv om usikkerheden er faldet lidt hen over sommeren, så ligger den fortsat på et meget højt niveau.

Kilde: Macrobond (Economic Policy Uncertainty Index)

Krisen har ramt dansk økonomi med utrolig hård styrke, men på trods af krisens store omfang og dybde er den hjemlige efterspørgsel kommet relativt stærkt igen hen over sommeren. Vi har fået relativt godt styr på coronasmitten i Danmark, og hjælpepakkerne har samtidig spændt et stort sikkerhedsnet ud under de danske virksomheder. Den sidste del af genåbningen trækker dog ud, og hjælpepakkerne nærmer sig udløbsdatoen. Der hersker derfor usikkerhed om udviklingen i de kommende måneder, men heldigvis er danskernes privatøkonomi rimelig robust.

For eksportvirksomhederne er krisen dog mere alvorlig. Eksportvirksomhederne oplever generelt flere usikkerhedsmomenter end de virksomheder, som kun sælger til det danske marked. Eksportvirksomhederne er lidt mere nervøse for, at efterspørgslen forbliver svag. De er især mere bekymrede for, at markedslukninger og begrænsede muligheder for kundebesøg kan påvirke deres salg negativt.

Anm.: Andelen er af alle deltagere fordelt på eksport i virksomhedspanelet uden dem, som har svaret "ved ikke" til spørgsmålet.

Kilde: DI's Virksomhedspanel uge 34, 818 besvarelser

Hjemmemarkedsvirksomhederne er lidt mere bekymrede for nye regler og krav som følge af COVID19.

Bedre muligheder for erhvervsrejser

Manglende efterspørgsel er pt. den største udfordring. Næsten hver anden virksomhed i DI’s Virksomhedspanel angiver manglende efterspørgsel som en udfordring, og problemet er størst for eksportvirksomhederne. Rejserestriktioner og COVID19-restriktioner i forhold afstand, hygiejne og fysisk samvær giver ligeledes betydelige udfordringer for virksomhederne.

Op mod hver anden eksportvirksomhed mener, at det er nødvendigt at der åbnes mere op for erhvervsrejser for at understøtte virksomhedens salg i den nuværende situation. Karantæneregler, rejsevejledninger og flyruter kan vanskeliggøre adgangen til de udenlandske markeder. Hvis ikke virksomhederne kan komme ud og møde kunderne, så vil de fortsat opleve en svag efterspørgsel, da de ikke kan få fyldt nye ordrer i bogen. Den manglende adgang til kunderne skaber også en frygt for, at dansk erhvervsliv kan miste fodfæste i forhold til deres konkurrenter.

Den svage efterspørgsel betyder, at virksomhederne aktuelt kæmper en hård kamp om kunderne. Her er prisen ofte en helt central konkurrenceparameter, og derfor vil lavere skatter og afgifter styrke virksomhederne i den globale konkurrence. Lavere skatter og afgifter vil også hjælpe virksomhederne på hjemmemarkedet, som er underlagt konkurrence fra udlandet. Dette gælder eksempelvis de mange underleverandører til
eksportvirksomhederne. Virksomheder med salg til turister i Danmark er også i konkurrence med udenlandske turistdestinationer.

Anm.: Andelen er af alle deltagere fordelt på eksport i virksomhedspanelet uden dem, som har svaret "ved ikke" til spørgsmålet.

Kilde: DI's Virksomhedspanel uge 34, 818 besvarelser

Knap en fjerdedel af virksomhederne er kommet så stærkt igennem coronakrisen, at de aktuelt ikke mener, at det er nødvendigt med flere tiltag for at understøtte deres salg. Dette gælder ca. en tredjedel af hjemmemarkedsvirksomhederne, men under 20 procent af eksportvirksomhederne.

Eksportvirksomhederne efterspørger fjernelse af handelsbarrierer. Næsten hver femte eksportvirksomhed vurderer, at det er nødvendigt at fjerne handelsbarrierer, der er opstået under coronakrisen.

Virksomhederne efterspørger mere viden om situationen på eksportmarkederne. Coronakrisen har ført til hastige omvæltninger i Danmark og udlandet. Smittetal, hjælpepakker, genåbningsstrategier mv. påvirker virksomhedernes
forretningsmuligheder, men situationen udvikler sig hele tiden, og det kan være svært for den enkelte virksomhed at følge med i. Derfor efterspørger virksomhederne mere viden om situationen på de enkelte markeder.

Relateret indhold