DI Analyser Analyser

Et halvt år med corona – hvordan går det?

Coronakrisen sendte et kraftigt uvejr ind over dansk erhvervsliv. I takt med genåbningen og hen over sommeren er det dog lysnet lidt for dansk økonomi. Særligt arbejdsmarkedet og privatforbruget har overrasket positivt. Eksporten og den samlede omsætning er dog stadig trykket.

Coronakrisen har varet et halvt år og har haft stor indvirkning på dansk erhvervsliv. Dansk Industris coronabarometer (der sammenfatter ti højaktuelle nøgletal) faldt i starten af coronakrisen til et niveau, der signalerede kraftig tilbagegang i dansk økonomi. I takt med genåbningen og hen over sommeren har der været en gradvis bedring i de økonomiske nøgletal. Coronabarometret ligger nu på indeks 60, hvilket signalerer en spirende fremgang i økonomien.

Kilder: Naviair, Boligsiden, Sund & Bælt, Jobindsats, Macrobond, Citymapper, Google Trends og Dansk Industri

Dansk Industris coronabarometer følger uge for uge udviklingen i dansk økonomi for at se, om situationen er blevet forværret eller viser tegn på bedring. Coronabarometret bygger på 10 udvalgte ugentlige nøgletal og kan svinge mellem 0 og 100 afhængigt af hvor godt, det går med økonomien. Coronabarometret tager værdien 100, hvis alle indikatorer er på et niveau som før krisen, hvor der var rigtig pæn vækst i økonomien. Barometret falder til nul, hvis alle indikatorer signalerer massiv økonomisk tilbagegang.

Coronabarometrets 10 indikatorer:

1. Nytilmeldte ledige
2. Nyopslåede stillinger
3. Download af DI’s skabelon til opsigelser
4. Lastbiler over Storebælt
5. Aktiekurser (OMX C25)
6. Virksomhedernes omsætning i den seneste uge
7. Fly i dansk luftrum
8. Åbenhed i udlandet (opgjort ved daglig brug af citymapper)
9. Forbrugernes søgninger på ny bil
10. Nye boliger til salg

Arbejdsmarkedet i bedring

I starten af coronakrisen var der uge for uge væsentlig flere end normalt, der meldte sig ledige. Samlet set skød ledigheden i vejret med 50.000. De seneste mange uger har antallet af nytilmeldte ledige imidlertid været på samme niveau som i de foregående år.

Anm.: Der er korrigeret for helligdage (Påske, St. Bededag, og Kr. Himmelfart) i uge 15/16, 19, 21 og 23

Kilde: Jobindsats.dk

Antallet af nyopslåede stillinger ligger også nu på et højere niveau end normalt. Flere er vendt tilbage i beskæftigelse, så ledigheden er nu aftagende. De 50.000 merledige er nu reduceret til samlet set 24.000 personer.

Der er dog stadig virksomheder, der har brug for at lave tilpasninger i medarbejderstaben. DI’s skabelon til opsigelser er i august blevet downloadet mere end i starten af året og i juni.

Privatforbruget har overrasket positivt

Udviklingen i danskernes privatforbrug har overrasket positivt under coronakrisen. På trods af nedlukninger og stigende ledighed, så er den samlede kreditkortomsætning hurtigt vendt tilbage til et normalt niveau igen efter genåbningen. Danskernes privatøkonomi var ganske sund, da krisen ramte, og danskerne ser heldigvis ikke ud til at have mistet lysten til at bruge penge.

Danskerne søger lige så aktivt på ny bil som før krisen, og der sættes samtidig mange nye boliger til salg. Handel af både bil og bolig er store beslutninger, som man kunne frygte ville lide et knæk, hvis krisestemningen for alvor fik fat i danskerne. Den frygt er imidler-tid blevet gjort til skamme, for en tilbagegang i marts er siden vendt til fornyet fremgang.

Anm.: Bilmærker er Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot, Citroen, Opel, Audi, Suzuki, Kia, Hyundai, Nissan samt Toyota

Kilde: Google trends

Selv om danskernes samlede forbrug er tilbage på samme niveau som sidste år, så er der sket ændringer i vores forbrug. Vi bruger eksempelvis flere penge i detailhandlen samt på tele- og informationstjenester. Derimod er omsætningen stærkt reduceret inden for flytrafik, rejsebureauer, hoteller, forlystelsesparker, teatre og spillesteder – brancher som er påvirket af forsamlingsforbud, opfordringer til social distance, strammere rejsevejledninger og lavere rejseaktivitet.

Eksporten er endnu ikke oppe i fulde omdrejninger

Det er afgørende for eksporten, at der er efterspørgsel fra de udenlandske kunder. Men det er samtidig utrolig vigtigt for eksportvirksomhederne, at de kan komme i kontakt med kunderne, og at de ikke har lukket sig inde.

Færre fly i luften påvirker også eksportmulighederne, da det ikke er lige så nemt at komme ud og møde virksomhedens kunder, gennemføre salgsforpligtelser og hjemtage nye ordrer.

Anm.: Brugen af Citymappers app er brugt som indikator for hvor nedlukket udlandet er. Citymapper indeholder oplysninger om folks færden med offentlig transport i 41 storbyer i 22 lande. Data er vejet sammen i forhold til indbyggertal og betydning for dansk eksport.

Kilde: Naviair og Citymapper

Udlandet er fortsat ikke åbnet lige så meget op som før coronakrisen. Brugen af kollektiv trafik indikerer, at der stadig hersker en del restriktioner og krav om social distance, der gør, at forbrugernes færden og efterspørgsel fortsat er hæmmet.


Økonomisk aktivitet er på vej tilbage

Antallet af lastbiler over Storebælt viser, at den økonomiske aktivi-tet har været svækket under coronakrisen. Over de seneste uger har antallet af lastbiler været på samme niveau som sidste år, om end opgørelsen ikke viser, hvor fyldt ladet har været.

Kilde: Sund & Bælt

De flere lastbiler på Storebæltsbroen indikerer, at aktiviteten i samfundet er på vej op igen. Dette bekræftes af virksomhedernes vurdering af omsætningen i den seneste uge. Da krisen var på sit højeste, var virksomhedernes omsætning næsten 20 procent lavere end året før, men hen over sommeren er omsætningen langsomt vendt tilbage mod et mere normalt niveau. Svar fra DI’s Virksomhedspanel viser, at virksomhedernes omsætning nu er cirka syv procent lavere end året før.

Anm.: Omsætningen fra januar 2019 til februar 2020 er baseret på "firmaernes køb og salg" fra Danmarks Statistik (samme brancher som i DI's Virksomhedspanel) i forhold til omsætningen i samme måned året før. De øvrige observationer er vurderinger fra DI's Virksomhedspanel. I uge 16 og 17 har virksomhederne vurderet omsætningen i forhold til en normal uge før og efter påske.

Kilde: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel

Relateret