Analyser

Corona halverede menneskemylderet i juleslutspurten

Antallet af besøg til shopping-områderne i tre af Danmarks største kommuner var i december langt fra sidste års niveau. Julevrimlen i de sidste dage op til jul var det halve af normal. En julehandel, der skulle hjælpe traditionel shopping-butikshandel med at indhente det tabte fra foråret, ender i stedet med at spænde ben for branchen.

For rigtig mange danskere var julens gaveræs i lokale shopping-områder erstattet med kø i corona-sikker afstand hos nærmeste pakkeudlevering eller pakker leveret direkte på hjemmeadressen. Det lå dog ikke i kortene ved indgangen til december, hvor besøgene til de centrale shopping-områder i København, Aarhus og Odense ”kun” var 20 procent lavere end sidste års niveau.

Anm: Se faktaboks sidst i analyse for forklaring af en aktivitet. Både mandag d. 21. og tirsdag d. 22. december 2020 er sammenlignet med et gennemsnit af fredag d. 20. december og mandag d. 23. december 2019. Prikkede dage angiver weekend.
Kilde: Telia Crowds Insights

Det er adgang til Telia Crowd Insights, der har givet DI mulighed for at undersøge antallet af aktiviteter i de geografiske områder, som de tre kommuners shopping-områder befinder sig i. En aktivitet eller et besøg er bestemt som et ophold på mindst 20 minutters varighed i samme geografiske område. De geografiske områder er forudbestemt og kan være ned til 500 gange 500 meter, jf. også boks til sidst i analysen.

Den første markante tilbagegang i besøgene til de tre store byers shopping-områder skete, da myndighederne offentliggjorde restriktioner, der fra d. 9. december lukkede kulturinstitutioner og fjernede restaurationers mulighed for dservering på stedet i Region Hovedstaden, Aarhus Kommune, Odense Kommune med flere.

Der var dog en lille stigning i aktiviteten på selve dagen d. 7 december, hvor de nye restriktioner blev meldt ud, hvilket formentlig skal ses i lyset af, at flere københavnere, aarhusianer og odenseaner var ude at få et sidste restaurationsbesøg før nedlukning.

Det andet markante fald i shopping-områdernes aktivitet kom, da storcentre, stormagasiner og butiksarkader skulle lukke fra d. 17. december. Som det var tilfældet med restriktioner fra d. 7. december, steg aktiviteten lidt d. 16. december, hvor de nye restriktioner blev meldt ud. D. 17-20. december var aktiviteten i shopping-områderne omtrent eller lidt under halvt så stor som sidste år.

I de sidste tre dage af julehandlen lå besøgene omkring 40 procent under sidste års niveau. Det lidt højere niveau kan skyldes, at nogle forbrugere har holdt fast i praksis med at foretage en stor del af deres juleshopping få dage før jul, og her er online handel en ringe mulighed, når pakken skal ligge klar under juletræet juleaften.

Med lukkede storcentre kunne julehandlen i de sidste handelsdage før jul kun foregå hos i landets øvrige butikker, som først lukkede ned efter jul. Vi kan se, at butikshandel placeret i handelsgaderne i de tre byer steg betydeligt og var tættest på en normal jul i julehandlens sidste dage.

Trafikken i storcentre bankede ikke helt i bund efter nedlukningen d. 16. december. Det kan skyldes, at der ofte ligger store dagligvarebutikker (fx Bilka eller Føtex) i storcentre. De dagligvarebutikker er typisk også af en størrelse, så de har et udvalg af beklædning, elektronik og legetøj. Det har nogle forbrugere formentlig benyttet sig af, når de har skulle klare de sidste julegaveindkøb.

Anm: Se faktaboks sidst i analyse for forklaring af en aktivitet. Både mandag d. 21. og tirsdag d. 22. december 2020 er sammenlignet med et gennemsnit af fredag d. 20. december og mandag d. 23. december 2019. Onsdag d. 23. december 2020 er sammenlignet med mandag d. 23. december 2019. Stiplede linier angiver annoncering af nye restriktioner. Prikkede dage angiver weekend. Der er i sammenligningen valgt geofelter, der enten er kendetegnet som værende et område med strøggader eller et storcenter
Kilde: Telia Crowds Insights

Et kig på shopping-områderne på tværs af de tre kommuner viser, at det især var københavnerne, som gik mindre på juleshopping i år. Specielt i første halvdel af december lå besøgene til Københavns shopping-områder lavere end i de to andre byer. På det tidspunkt var smitteudviklingen i og omkring København også væsentlig højere end i resten af landet, så københavnere i risikogruppen tog muligvis flere forholdsregler i deres færden.

Ud over nedgangen i københavnernes shoppingaktivitet, bliver den københavnske butikshandel også ramt af årets manglende juleturister, som Telia Crowd Insights ikke fanger, da turister ikke har et Telia-abonnement.

Anm: Se faktaboks sidst i analyse for forklaring af en aktivitet. Både mandag d. 21. og tirsdag d. 22. december 2020 er sammenlignet med et gennemsnit af fredag d. 20. december og mandag d. 23. december 2019. Onsdag d. 23. december 2020 er sammenlignet med mandag d. 23. december 2019. Stiplede linier angiver annoncering af nye restriktioner. Prikkede dage angiver weekend.
Kilde: Telia Crowd Insights

Et kig på shopping-områderne på tværs af de tre kommuner viser, at det især var københavnerne, som gik mindre på juleshopping i år. Specielt i første halvdel af december lå besøgene til Københavns shopping-områder lavere end i de to andre byer. På det tidspunkt var smitteudviklingen i og omkring København også væsentlig højere end i resten af landet, så københavnere i risikogruppen tog muligvis flere forholdsregler i deres færden. Ud over nedgangen i københavnernes shoppingaktivitet, bliver den københavnske butikshandel også ramt af årets manglende juleturister, som Telia Crowd Insights ikke fanger, da turister ikke har et Telia-abonnement.

Anm: Shopping detailbrancher er for butikshandel defineret som branchekoderne 47.51.00, 47.54.00, 47.59.20, 47.59.30, 47.59.40. 47.59.90, 47.61.00, 47.62.00, 47.63.00, 47.64.10, 47.64.20, 47.64.30, 47.65.00, 47.71.10, 47.71.20, 47.72.10, 47.72.20 samt 47.77.00.
Kilde: Danmarks Statistik

Hos brancherne inden for butikshandlens shopping segment er 13 procent af omsætningen over de sidste tre år i gennemsnit sket i december måned. En god julehandel for butikshandlen var således afgørende for at indhente det sidste af det tabte fra forårets nedlukning.

Anm: Shopping detailbrancher er for butikshandel defineret som branchekoderne 47.51.00, 47.54.00, 47.59.20, 47.59.30, 47.59.40, 47.59.90, 47.61.00, 47.62.00, 47.63.00, 47.64.10, 47.64.20, 47.64.30, 47.65.00, 47.71.10, 47.71.20, 47.72.20 samt 47.77.00. Heraf udgør 47.71.10, 47.71.20, 47.72.10, 47.72.20 og 47.77.00 beklædning mv. Shopping detailbrancher er for handel på danske webshops defineret som branchekoderne 47.91.12, 47.91.13, 47.91.14, 47.91.15 samt 47.91.16.
Kilde: Danmarks Statistik

Omsætningen i butikshandlens shopping segmentet var efter årets første fire måneder 14 procent lavere end i samme periode året før. Nedlukningen var særlig hård for butikshandlens tøjforhandlere, da de ved udgangen af april havde en foreløbig omsætningsnedgang for året på 31 procent. Det var ikke alle shopping-brancher, som oplevede en sur nedlukning. Danskernes mere tid hjemme betød, at salget hos forhandlere af elektriske husholdningsapparater var oppe med 5 procent efter april.

Genåbningen og danskernes ferie hjemme virkede til, at butikshandlens shopping-salg fandt sit fodfæste i løbet af sommeren. Videre hjalp udbetalingen af indefrosne feriepenge fra starten af oktober butikshandlen til at vinde mere af det tabte tilbage, så årsomsætningen var nede med knap 4 procent før den vigtige handel i forbindelse med Black Friday og jul.

Det lave aktivitetsniveau i de store byers shopping-områder op til jul gør det dog vanskeligt at tro på, at hullerne i årets budget bliver lukket, og med den forlængede nedlukning for al butikshandel frem til 17. januar går butikshandlens shopping segment fortsat en mørk tid i møde.

Johan Mathiesen Dam
Skrevet af:

Johan Mathiesen Dam

Relateret indhold