Analyser

Erhvervslivets omsætning dykker kraftigt

Den omfattende nedlukning i Danmark og landene omkring får virksomhedernes omsætning til at styrtdykke. Virksomhederne forventer, at omsætningen i første kvartal vil være 14 procent lavere end samme kvartal året før. Det svarer til tabt omsætning for cirka 85 milliarder kroner. Virksomheder, der er påvirket af rejserestriktioner, forventer det største fald i omsætningen.

De nye og mere omfattende restriktioner har fået virksomhedernes omsætning til at dykke kraftigt over den seneste måned. Nye besvarelser fra lidt over 900 medlemmer i DI’s Virksomhedspanel viser, at de skærpede restriktioner ventes at ramme virksomhedernes omsætning væsentligt hårdere i første kvartal end det var ventet for blot en måned siden. I start december var omsætningsforventningerne til første kvartal et fald på syv procent. Men i takt med flere og flere restriktioner på detailhandel, liberale erhverv samt ind- og udrejse af Danmark er forventningerne dykket yderligere, og virksomhederne forventer nu, at omsætningen i første kvartal 2021 vil være cirka 14 procent lavere end i første kvartal 2020.

Anm.: Omsætningsnedgangen i start december er estimeret på baggrund af bredere svarintervaller. Se evt. bilag i analysen "Høj smitte bremser erhvervslivets genopretning" for udddybning af metode.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

En ventet nedgang på 14 procent svarer til et dyk i virksomhedernes omsætning på cirka 85 milliarder kroner fra første kvartal 2020 til første kvartal 2021.1 Det er et voldsomt stort fald, der svarer til, at alle virksomhederne er fuldt nedlukket i cirka halvanden uge uden mulighed for omsætning. Der hersker i øjeblikket utrolig stor usikkerhed om den økonomiske udvikling. Det hele afhænger af, hvor længe nedlukningerne varer – kan restriktionerne snart lempes eller skal vi tættere på foråret før vi for alvor kan genåbne samfundet? Virksomhederne frygter det værste.

Sidste forår blev der relativt tidligt i andet kvartal lempet en række restriktioner. Eksempelvis blev der åbnet for liberale erhverv allerede den 20. april, og den 18. maj 2020 kunne restauranter, caféer, værtshuse og barer slå dørene op for gæster igen. Alle restriktionerne er i denne omgang blevet forlænget til den 7. februar. Det betyder, at de liberale erhverv vil være nedlukket en større del af første kvartal 2021 end tilfældet var i andet kvartal 2020.

Virksomhederne mærkede allerede inden jul de negative konsekvenser af de nye skærpede restriktioner. Lige inden jul faldt omsætningen markant, og det er vurderingen, at omsætningen i første uge af januar er faldet yderligere. Virksomhederne i DI’s Virksomhedspanel vurderer, at omsætningen i sidste uge var 17 procent lavere end normalt. I de værste uger sidste forår berettede medlemmerne om fald på ca. 18 pct.

Anm.: Omsætningen fra januar 2019 til februar 2020 er baseret på firmaernes køb og salg fra Danmarks Statistik (samme brancher som i DI's Virksomhedspanel) i forhold til omsætningen i samme måned året før. De øvrige observationer er vurderinger fra DI's Virksomhedspanel. I uge 16 og 17 har virksomhederne vurderet omsætningen i forhold til en normal uge før og efter påske.

Kilder: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel

Aktuelt er virksomhederne hårdt ramt, og så længe restriktionerne består, kan de ikke få en tiltrængt genoprejsning i omsætningen. Der er selvfølgelig stor usikkerhed om, hvor længe restriktionerne består. Jo større en del af kvartalet der er berørt, jo større bliver omsætningsnedgangen. Omvendt kan en hurtig og kraftig lempelse af restriktionerne fører til større omsætning end ventet.

Virksomhederne er nu bedre forberedte på at kunne arbejde hjemmefra end i foråret. På den anden side er restriktionerne på en række områder skrappere nu end i foråret. Større dele af detailhandlen er lukket i denne omgang, forsamlingsforbuddet er lavere, og rejser ind og ud af Danmark frarådes fuldstændig.


Kraftig skærpelse af rejserestriktioner

Frygten for den meget mere smitsomme engelske virusvariant har fået regeringen til at skærpe rejserestriktionerne. For at undgå nye udenlandske smittevarianter med en høj smitte valgte udenrigsministeriet den 8. januar at skærpe rejsevejledningerne markant, så hele verden nu er flyttet op i den røde kategori. Det vil sige, at alle rejser til hele verden frarådes – herunder også erhvervsrejser (dog med enkelte undtagelser). Samtidig trådte nye skærpede krav til indrejse i Danmark i kraft. Reglerne betyder blandt andet, at vandrende arbejdstagere og alle andre rejsende skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der ikke er mere end 24 timer gammel. Også kravene om anerkendelsesværdige formål er blevet skrappere.

Ifølge DI’s Virksomhedspanel påvirker rejserestriktionerne omsætningen i 60 procent af virksomhederne, og knap 20 procent af virksomhederne rammes hårdt på omsætningen.

Anm.: Figuren indeholder svar fra 912 virksomheder. Svarkategorierne "I meget høj grad" og "I høj grad" er slået sammen til "Omsætningen er i høj grad påvirket".

Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelse foretaget i perioden 11.- 14. januar 2021.

Virksomheder, der ikke er påvirket af rejserestriktioner, forventer et fald i omsætningen på 10 procent i første kvartal. Virksomheder, der har brug for at få medarbejdere ind og ud af Danmark, er markant hårdere ramt og venter et dyk i omsætningen på 16 procent i første kvartal.

Generelt har eksporten været hårdere ramt end den hjemlige efterspørgsel. Eksporten faldt i 2020 med cirka ti procent, og den ventede fremgang senere i 2021 vil slet ikke være stor nok til at indhente det tabte fra 2020 og starten af 2021. Hvor hårdt eksporten bliver ramt i starten af 2021 afhænger af, hvordan restriktionerne samt smittetal udvikler sig de næste måneder i Danmark og især på vores store eksportmarkeder. Vi skal desværre nok frem til 2022, før den samlede eksportomsætning er tilbage på samme niveau som før coronakrisen.

Mange af vores store samhandelslande har også indført kraftigt skærpede restriktioner grundet de høje smittetal. Derfor er det vigtigt med et corona-pas til virksomhedernes eksportmedarbejdere. Således at en negativ coronatest og en vaccine kan give eksportmedarbejderne adgang til de vigtige eksportmarkeder. Virksomhederne har brug for at kunne sende eksempelvis sælgere, teknikere og montører ud i verden for at opretholde eksporten.

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Analysen bygger på svar fra 932 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 5.946 virksomheder er blevet adspurgt.
  • Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 11. januar til d. 14. januar 2021.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds. Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen 85.000 - 137.000 lønmodtagere

 


 

Noter

  1. Omsætningsnedgangen er beregnet for de brancher, som er tilstrækkeligt repræsenteret i DI’s Virksomhedspanel. Brancherne dækker cirka 85 procent af den samlede omsætning i den private sektor. Der kan måske være en tendens til, at de hårdest ramte virksomheder i højere grad end de øvrige har svaret på undersøgelsen, fordi de er mere frustrerede og rigtig gerne vil give deres mening til kende. Såfremt det er tilfældet, overvurderes det skønnede fald i omsætningen.

Relateret indhold