Analyser

Mangel på medarbejdere kan bremse grøn omstilling

Det er næsten halvdelen af de mest grønne virksomheder, som har oplevet forgæves rekruttering inden for de seneste tre måneder. Manglen på medarbejdere koster derfor ikke blot økonomisk velstand, men kan også gøre det sværere at realisere den grønne omstilling.

Manglen på medarbejdere har ramt alle dele af det danske arbejdsmarked. Det gælder også de virksomheder, som bidrager med flest grønne tiltag. Tal fra DI’s virksomhedspanel viser, at 48 pct. af de mest grønne virksomheder har måttet opgive at besætte en ledig stilling på grund af mangel på kvalificerede ansøgere inden for de seneste 3 måneder.

Kilde: DI's spørgeundersøgelser: Lokal Erhvervsvenlighed 2021 koblet med svar fra DI's virksomhedspanel medio september 2021

Det er sådan set ikke, fordi problemet er værre for de grønne virksomheder end andre. Faktisk er andelen lidt lavere for de grønne end for de øvrige, hvor i alt 51 pct. angav, at de har oplevet forgæves rekruttering i løbet af de seneste tre måneder. Men manglen for grønne virksomheder illustrerer, at det ikke blot er økonomisk velstand, vi går glip af, når virksomhederne ikke kan skaffe medarbejdere. Det kan også medføre, at de store klimamål, der er blevet sat, bliver sværere at indfri.

I industrien, som er den største branchegruppe i DI’s undersøgelse, var det 43 pct. af mest grønne virksomheder, som havde oplevet forgæves rekruttering inden for de seneste tre måneder. Andelen for de mindre grønne i industri var 40 pct.

Metode

DI gennemførte tidligere i år undersøgelsen Lokal Erhvervsvenlighed 2021, hvor næsten 8.000 virksomheder deltog. De fik i denne forbindelse en række temaspørgsmål om den grønne omstilling. I DI’s virksomhedspanel fra medio september deltog 741 virksomheder. Heraf var 453 også med i Lokal Erhvervsenlighed og havde derfor afgivet svar om grøn omstilling, som virksomhedspanelet kunne kobles med. Svarene om grøn omstilling er blevet brugt til at definere, hvor grønne virksomhederne er ud fra antal af tiltag, som de bidrager med. I alt indgik 12 spørgsmål om grønne processer, og de ”grønne” er i denne analyse virksomheder, som mindst bidrager med 5 grønne tiltag. I figuren omfatter det gruppen med ’nogen eller mange tiltag’. Det omfatter 109 af de 453 virksomheder, som var med i både Lokal Erhvervsvenlighed og DI’s virksomhedspanel fra september. De 12 spørgsmål om tiltag i forhold til grønne processer vedrører følgende områder:

Grøn omstilling del af forretningsstrategi
Tiltag i forhold til energieffektivisering
Tiltag for genanvendelse af materialer i produktionen
Tiltag for at bruge eller øge anvendelsen af overskudsvarme
Tiltag for at mindske spild af materialer og affald
Tiltag for at elektrificere produktionsprocesser
Tiltag for at udskifte fossildrevne køretøjer med eldrevne køretøjer
Tiltag for at gøre ladestandere til elbiler tilgængelige for medarbejdere
Tiltag for at begrænse CO2-udledning fra personlig transport
Tiltag for at kompensere for CO2-udledning
Tiltag for at sikre adgang til fossilfri energikilder
Andre tiltag for at begrænse CO2-udledning

Relateret indhold