Analyser

Virksomheder oplever store rekrutteringsudfordringer

Der er enorm travlhed på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder har behov for flere medarbejdere, men det bliver sværere og sværere at få hænder nok. En rundspørge blandt DI’s medlemsvirksomheder viser, at mere end halvdelen af virksomhederne har oplevet af måtte opgive at besætte en ledig stilling inden for de seneste tre måneder.

Mere end syv ud af ti virksomheder angiver, at de har forsøgt at rekruttere inden for de seneste tre måneder. Det indikerer enorm travlhed på arbejdsmarkedet. Vi står samtidig i en situation, hvor beskæftigelsen er rekordhøj og ledigheden er meget lav. Det gør det svært for mange virksomhedet at få de medarbejdere, som de har behov for.

Mere end halvdelen af virksomhederne svarer, at de har oplevet at måtte opgive at besætte en ledig stilling inden for de seneste tre måneder. Det er et højt tal og samtidig en stor stigning på få måneder. I juni måned var det hver tredje virksomhed, som havde opgivet at besætte en ledig stilling inden for de seneste tre måneder. Det er en stigning på knap 60 pct., svarende til 19 pct. point, på blot tre måneder.

Kilde: DI surveys gennemført i hhv. juni og september

Travlheden er vokset i alle brancher. Det er dog især i bygge og anlæg og transport, at andelen af virksomheder, som har rekrutteret forgæves, er vokset. Det er samtidig i disse to brancher, at flest virksomheder oplever rekrutteringsudfordringer.

I bygge og anlæg har 80 pct. af virksomhederne oplevet at måtte opgive at besætte en ledig stilling inden for de seneste tre måneder. Det er en stigning på 50 pct. i forhold til juni måned.

I transportbranchen er andelen af virksomheder med rekrutteringsudfordringer mere end fordoblet over de seneste tre måneder. Således angiver 63 pct. af virksomhederne nu, at de har oplevet at måtte opgive at besætte en ledig stilling inden for de seneste tre måneder.

Kilde: DI surveys gennemført i hhv. juni og september måned

Relateret indhold