Analyser

Hver femte kontakt mellem virksomheder og statslige myndigheder er utilfredsstillende

Et godt samspil med de offentlige myndigheder er alfa og omega for at kunne drive virksomhed på en effektiv måde i Danmark. Men i 20 pct. af kontakten mellem de to parter mener virksomhederne, at servicen fra statslige myndigheder er dårlig eller meget dårlig. Det viser en ny rundspørge blandt DI’s medlemmer.

Virksomhederne har mange kontakter med de statslige myndigheder, f.eks. i forbindelse med tilladelser til at ansætte udenlandsk arbejdskraft, tilsyn, dataindberetning, klagesager, udbud mv. Størstedelen af virksomhederne er heldigvis tilfredse med servicen, men der er et stort mindretal på 20 pct., som opfatter servicen fra de statslige myndigheder som enten ’dårlig’ eller ’meget dårlig’. Det fremgår af en ny DI-undersøgelse blandt 1.154 medlemsvirksom-heder omkring deres relation til 36 forskellige statslige myndigheder.

Anm.: Myndigheder som færre end 20 virksomheder har angivet, at de har haft kontakt med, er ikke taget med i opgørelsen. Der indgår i alt 23 statslige myndigheder i opgørelsen, og samlet set 1.622 relationer mellem virksomheder og myndigheder. Der er i alt spurgt til kontakten til 36 myndigheder.

Kilde: DI

Virksomhederne har mange kontakter med myndighederne og derfor er det vigtigt, at relationen og servicen er god. Det er navnlig for lange sagsbehandlings- og svartider, virksomhederne peger på, når de er utilfredse med servicen – herunder behandling af sager om tilladelse til udenlandsk arbejdskraft. Det er uheldigt, da bøvl og lange sagsbehandlingstider har direkte betydning for virksomhedernes omkostningsniveau og kan hæmme produktiviteten.

Der er væsentlig variation på tværs af de forskellige statslige myndigheder. Mens 45 pct. af de virksomheder, der har været i kontakt med Skatteankestyrelsen, er utilfreds med servicen, er tallet kun godt 4 pct. for Sundhedsstyrelsen.

Anm.: Myndigheder, som færre end 20 virksomheder har angivet, at de har haft kontakt med, er ikke taget med i opgørelsen. Der indgår i alt 23 statslige myndigheder i opgørelsen, og samlet set 1.622 relationer mellem virksomheder og myndigheder. Der er i alt spurgt til kontakten til 36 myndigheder.

Kilde: DI

Resultaterne er fundet på baggrund af svaret på spørgsmålet: ”Hvad er din virksomheds samlede opfattelse af den leverede service?. Der er gjort brug af svar fra de 601 virksomheder, som har angivet, at de indenfor det seneste år har haft kontakt med en statslig myndighed. Virksomhederne har haft mulighed for at vælge flere myndigheder, og i alt er der 1.783 relationer mellem statslige myndigheder og virksomheder i undersøgelsen.

Hvis færre end 20 virksomheder har angivet, at de har haft kontakt med en myndighed, er resultater for myndigheden ikke taget med i opgørelsen af hensyn til repræsentativitet. Derfor indgår der kun svar på baggrund af 1.622 relationer.

Fakta om undersøgelsen bag analysen

  • Analysen er baseret på en undersøgelse, som DI har udsendt til sin medlemskreds den 9. august 2021. Undersøgelsen omhandler virksomhedernes brug og opfattelse af serviceniveauet hos de statslige myndigheder.

  • 154 virksomheder har svaret på undersøgelsen. Heraf er der gjort brug af svar fra de 601 virksomheder, der har angivet, at de inden for det seneste år har haft kontakt med en statslig myndighed.

  • Virksomhederne har haft mulighed for at vælge flere myndigheder, og der er i alt 1.783 relationer mellem myndigheder og virksomheder i undersøgelsen.

  • Der er i alt spurgt ind til de 36 statslige myndigheder, som DI har vurderet er mest aktuelle i forhold til løbende dialog med virksomhederne. Undersøgelsen omfatter således ikke alle myndigheder.

Hvis færre end 20 virksomheder har angivet, at de har haft kontakt med en myndighed, er resultaterne for den pågældende myndighed ikke taget med i analysen af hensyn til repræsentativitet.

Relateret indhold