Analyser

Virksomhederne bidrager til at holde coronasmitten nede

Den seneste rundspørge til DI’s Virksomhedspanel viser, at mange virksomheder anvender tiltag for at begrænse coronasmitten. Øget hygiejne og afstand er de mest anvendte tiltag og bliver anvendt af henholdsvis 86 og 58 pct. af virksomhederne. Og op mod 67 pct. af virksomhederne vil gøre brug af coronapas.

Virksomhederne har i høj grad fokus på at holde coronasmitten nede på arbejdspladserne. Det viser en ny rundspørge til DI’s Virksomhedspanel. 86 pct. af virksomhederne anvender øget afspritning og hygiejne, og tiltaget er det mest anvendte blandt virksomhederne. Derudover er øget afstand på arbejdspladserne også et hyppigt anvendt tiltag, som 58 pct. af
virksomhederne anvender. Der er kun fem pct. af virksomhederne, som slet ikke anvender tiltag for at begrænse coronsmitte. Det skal ses i lyset af, at det ikke nødvendigvis i alle virksomheder er muligt med smittebegrænsende tiltag, hvis medarbejderne er meget ude af huset eller arbejder hjemme.

Anm.: "Ved ikke"-svar er udeladt. Figuren er dannet på baggrund af to spørgsmål. I det ene spørgsmål spørges der udelukkende ind til brugen af coronapas. De virksomheder, som på svartidspunktet eller snarest derefter anvender coronapas er farvet blå. De øvrige virksomheder, som overvejer at anvende coronapas, er farvet lyseblå. Tallene summerer ikke til totalen grundet afrundinger.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Godt og vel hver fjerde virksomhed tjekker coronapas hos medarbejdere på arbejdspladsen, og syv pct. af virksomhederne planlægger at begynde snart. Da størstedelen af svarene er indsamlet før 9. december, hvor regeringen indførte nye restriktioner formodes det, at mange af disse virksomheder alle-rede er gået i gang. Derudover er der ni pct. som svarer, at de vil gøre brug af coronapas, hvis smitten stiger yderligere. Taget den seneste smitteudvikling i betragtning er det ikke utænkeligt, at en stor del af de ni pct. er gået i gang med at tjekke coronapas. En fjerdedel af virksomhederne vil anvende coronapas, hvis myndighederne anbefaler det. Derved er det 67 pct. af virksomhederne, som enten er i gang med at tjekke coronapas eller positiv stemt for at gøre det.

I vores dialog med virksomhederne, så hører vi, at der generelt er gode erfaringer med brugen af coronapas. I flere tilfælde er det også medarbejderne, som ønsker et krav om coronapas, da det kan øge trygheden ved at gå på arbejde.

Hver tredje virksomhed har svaret, at de ikke vil benytte coronapas. Og her er der især tale om små virksomheder og virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen. I små virksomheder er afstanden mellem øverste ledelse og medarbejdere kort, og derfor er et coronapas ikke altid nødvendigt. Inden for bygge- og anlægsbranchen er arbejdspladsen ofte ikke er det samme sted som selve virksomheden, så det vil derfor ikke altid være muligt at tjekke coronapas.

Anm.: "Ved ikke"-svar er udeladt. Tallene i søjlerne summerer nødvendigvis ikke til totalen grundet afrundinger.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Analysen bygger på svar fra 754 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 2.118 virksomheder er blevet adspurgt. Virksomhederne i undersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 88.000 lønmodtagere. Det svarer til cirka fem procent af den private beskæftigelse.

  • Svarene er indsamlet i perioden fra 1. december til 10. december 2021.

  • Analysen bygger på svar på spørgsmålene ” Vil din virksomhed benytte muligheden for at tjekke coronapas hos medarbejderne på arbejdspladsen?” og ” Hvilke øvrige tiltag anvender din virksomhed for at begrænse coronasmitte på arbejdspladsen?”. I sidstnævnte spørgsmål er der mulighed for flere svar.
Sebastian Kaldahl
Skrevet af:

Sebastian Kaldahl

Relateret indhold