Analyser

Offentlige investeringer i digital forskning halter langt efter

Offentlig og privat forskning skal komplementere hinanden, men på det digitale område er der en stor diskrepans. I 2019 udgør de offentlige investeringer i digital forskning 4,9 pct. af de samlede udgifter, mens det er 27,1 pct. af de samlede private forskningsinvesteringer, der foregår på det digitale område.

I 2019 fyldte de offentlige udgifter til digital forskning 4,9 pct. i forhold til de samlede offentlige forskningsudgifter, sva-rende til 1,3 mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik. Note: Udgifter til offentlig digital forskning er opgjort som samlede udgifter fra kategorierne ”Elektronik, elektroteknik og kommunikation” og ”datalogi”. Danmarks Statistik har kun opgjort data for private investeringer i 2017 og 2019

Det er et lille fald fra 2018, hvor andelen til offentlig digital forskning toppede med 5 pct.

Fra 2015 frem til 2018 har andelen været stigende, men over hele perioden 2010-2019 fylder udgifterne til digital forskning kun mellem 3,5-5 pct.

Ser man på virksomhedernes egne investeringer i digital forskning, så udgør de ca. 27 pct. af de samlede private forskningsinvesteringer, svarende til 11,5 mia. kr. i 2019, jf. Danmarks Statistiks opgørelse af erhvervslivets forskning.

DI har spurgt en række virksomheder om, hvilke områder og felter inden for offentlig forskning de finder mest relevante for dem i fremtiden. Det er i høj grad fagområder inden for teknisk videnskab og naturvidenskab, som virksomhederne vurderer som særligt relevante for den fremtidige offentlige forskning, og særligt lige netop elektronik, elektroteknik og kommunikation samt datalogi er de to mest relevante fagområder.

Kilde: DI 2020. Note: 374 virksomheder.

Mere end halvdelen af virksomhederne peger på disse to områder som særlig relevante for den offentlige forskning. I 2018 var billedet det samme, men efterspørgslen efter den digitale forskning er steget. I 2018 vurderede 44 pct. IKT til at være mest relevant, og 43 pct. vurderede datalogi som mest relevant. I 2020 er andelene nu hhv. 58 pct. og 54 pct., hvilket viser en stigning i efterspørgslen på 14 og 11 procent-point i forhold til i 2018.

EU har lavet en sammenligning af de offentlige forskningsbudgetters andel til forskning inden for det digitale område. Og det viser sig, at Danmark også halter langt efter andre lande i EU. Danmark er både under gennemsnittet for EU, og vi er langt efter f.eks. Sverige, der anvender 11 pct. af det offentlige forskningsbudget.

Kilde:Digital Economy and Society Index (DESI) 2020, The EU ICT Sector and its R&D Performance

Noter

Undersøgelsen, DI har lavet, som bl.a. denne analyse er baseret på, blev udført som en survey med deltagelse fra 374 forskningsaktive virksomheder i oktober/november 2020.

Relateret indhold