DI Analyser Analyser

Op mod 220 milliarder kroner i tabt omsætning under det første år med corona

Coronakrisens første år har sendt virksomhedernes omsætning 130 mia. kr. ned under normalt niveau. Yderligere 90 mia. kr. er gået tabt på grund af manglende vækst som følge af corona. Coronakrisen har ramt skævt i erhvervslivet, hvor de tvangslukkede brancher har måtte holde hårdt for.

Det første år med corona har skåret cirka 130 milliarder kroner af virksomhedernes samlede omsætning (ekskl. energi) målt i forhold til niveauet det sidste halve år før krisen. Hertil kommer yderligere cirka 90 milliarder kroner, som omsætningen forventeligt ville være vokset i fraværet af coronapandemien. Virksomhedernes omsætningstab fører også til lavere vareforbrug mv. Derfor er omsætningstabet større end nedgangen i bruttonationalproduktet, som måler produktionen minus vareforbrug.

Kilde: Danmarks Statistik, DI's Virksomhedspanel og DI-beregninger

Nedlukning rammer meget skævt

Nedlukninger og rejserestriktioner har ramt utroligt skævt i dansk erhvervsliv. Nogle brancher er ekstrem hårdt ramt, mens andre har kunnet fortsætte eller ligefrem øget deres omsætning.

Under nedlukningen har vi ikke kunnet rejse, tage i byen eller shoppe, og det ses tydeligt på omsætningen i disse brancher. Inden for kultur, luftfart og rejser ligger omsætningen 80-95 procent lavere end året før. Hoteller og restauranter har tabt meget omsætning under nedlukningen.

I detailhandlen har de nedlukkede butikker tabt meget omfang, men nogle har kunne kompensere med øget omsætning over nettet. Mere hjemmearbejde og mindre socialt liv har også bremset vores færden med tog, bus og taxi.

Kilde: Danmarks Statistik

Der er også brancher, der har oplevet en øget omsætning under nedlukningen. Rene internetbutikker har øget deres omsætning med 60 procent over det seneste år. Salget af informationstjenester og it-udstyr ligger 20 procent over niveauet fra sidste år.

Der forventes samme omsætningsmønster i februar, da der gjaldt de samme nedlukninger som i januar. I starten af marts blev der åbnet op for dele af detailhandlen. Foreløbige tal for omsætningen med dankort viser klare tegn på øget omsætning i de fysiske butikker i den første uge af marts. Omvendt er omsætningen fortsat utrolig lav hos eksempelvis flyselskaber, frisører og biograferne

På trods af nedlukninger i januar og februar, så har detailhandlen øget omsætningen over det seneste år. Dette skyldes ikke mindst øget omsætning i supermarkeder og andre dagligvarebutikker.

Anm.: Omfatter kun momspligtig omsætning

Kilde: Danmarks Statistik, DI's Virksomhedspanel og DI-beregninger

Industri, transport og engroshandel er de brancher, der har mistet mest omsætning i kroner og øre, men det er samtidig også nogle af de største brancher målt på omsætning.

Relateret