DI Analyser Analyser

Knap hver anden virksomhed er stadig ramt på omsætningen

Coronakrisen har givet dansk økonomi og virksomhederne et stort tilbageslag. Krisen har ramt seks ud af ti danske virksomheders omsætning, og mange forventer tidligst at være tilbage på normal omsætning i 2022.

Et år med corona har haft store konsekvenser for dansk erhvervsliv. En ny rundspørge i DI’s Virksomhedspanel viser, at 60 procent af virksomhederne i panelet har været ramt på omsætningen.

Anm.: Virksomheder, der har angivet, at omsætningen aldrig kommer tilbage på samme niveau som før krisen, er lagt til kategorien "2023 eller senere". Der er tale om en procent af svarene.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelsen er afsluttet den 4. marts 2021

Langt størstedelen af de ramte virksomheder er endnu ikke kommet tilbage på det samme omsætningsniveau som før coronakrisen. 40 pct. af de adspurgte virksomheder ventes tidligst at være tilbage i anden halvdel af 2021, og hver fjerde virksomhed ventes tidligst at være tilbage i 2022.


Eksportvirksomhederne er hårdere ramt end virksomhederne, der er orienteret mod hjemmemarkedet. Der er således markant flere eksportvirksomheder, der angiver, at de har været ramt på omsætningen1. Det er kun en tredjedel af de eksporterende virksomheder, som ikke har været ramt af coronakrisen. På hjemmemarkedet er det tæt på 60 procent, der ikke har været ramt. Cirka en fjerdedel af eksportvirksomhederne venter at være tilbage på niveauet før krisen senere i år. Yderligere en fjerdedel kommer først tilbage tidligst i 2022, hvilket er omtrent den samme andel som blandt de hjemmemarkedsorienterede virksomheder.

Anm.: Virksomheder, der har angivet, at omsætningen er tilbage i 1. kvartal 2021, er lagt til kategorien "Er kommet tilbage". Hvis der er angivet, at omsætningen aldrig kommer tilbage, er svarene lagt til "Kommer tilbage i 2022 eller senere". Hjemmemarkedsvirksomheder er her defineret som dem, der udelukkende afsætter deres varer/services i Danmark. Indirekte eksport er de virksomheder, som afsætter deres varer/services til anden indenlandsk virksomhed, som eksporterer.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelsen er afsluttet den 4. marts 2021

Dansk eksport har været hårdt ramt af coronakrisen, da mange af vores store afsætningsmarkeder har haft skrappe nedlukninger kombineret med stramme rejserestriktioner. Selve varetransporten over de danske landegrænser har været mulig, men for mange virksomheder er det en forudsætning for varetransporten, at de har sælgere  på nærmarkederne samt at kunne tilbyde service på deres leverede varer. Dette har været yderst vanskeligt, da erhvervsrejser har været begrænset.

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Analysen bygger på svar fra 801 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 6.268 virksomheder er blevet adspurgt.
  • Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 25. februar til d. 4. marts 2021.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds. Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 90.000 lønmodtagere.

 


 

Fodnote

  1. Det er værd at bemærke, at DI's Virksomhedspanel kun i meget begrænset omfang repræsenterer de nedlukkede brancher som eksempelvis frisører, natklubber, detailhandel og restauranter.

Relateret