DI Analyser Analyser

8.000 flere fuldtidsbeskæftigede i marts

Efter vinterens nedlukning stiger beskæftigelsen nu kraftigt igen. I marts 2021 er der kun 6.000 fuldtidsbeskæftigede op til rekordniveauet fra februar 2020.

I marts steg beskæftigelsen med 8.000 fuldtidspersoner, og vi ligger nu blot 6.000 under rekordniveauet fra februar 2020 før corona ramte Danmark. Det viser sæsonkorrigerede tal af de månedlige tal fra Beskæftigelsesministeriets jobindsats.dk.

Den gradvise genåbning af samfundet startede i marts, og det er givetvis også en væsentlig del af årsagen til den stigende beskæftigelse. I de kommende måneder vil genåbningen i endnu højere grad spille en rolle, og det må derfor forventes, at vi vil se fortsat stigende beskæftigelse i resten af forårsmånederne og henover sommeren.

Kilde: Jobindsats.dk og DI
Anm.: Sæsonkorrektion på grundlag af de offentliggjorte tal i jobindats.dk

Relateret