Analyser

Jobannoncer på højeste niveau siden 2007

Antallet af jobannoncer i marts og april var på det højeste niveau siden 2007 og peger i retning af stigende beskæftigelse i de kommende måneder.

I marts og april blev der ifølge DI’s opgørelse lagt 63.000 nye jobannoncer på jobindex.dk. Det er det højeste antal i de to måneder siden 2007 og næsten dobbelt så højt som i 2020, hvor arbejdsmarkedet var meget hårdt ramt af coronakrisen.

Det ser altså ud til, at der er kommet godt gang i arbejdsmarkedet igen i takt med genåbningen af samfundet. De daglige opdateringer af bestanden af ledige fra Beskæftigelsesministeriet viser også en

Kilde: DI på baggrund af udtræk fra jobindex.dk.

kraftigt faldende tendens i marts og april. Hvis man sammenligner med niveauerne på tilsvarende datoer i 2019, så lå vi 1. marts 2021 næsten 50.000 over 2019-niveauet. Den 6. maj er forskellen indsnævret til 25.000. Ledigheden er altså fortsat højere end før coronakrisen ramte, men de mange nye jobannoncer i forårets første måneder giver løfter om yderligere fald i ledigheden og fremgang i beskæftigelsen i de kommende måneder.

Relateret indhold