Analyser

Administrative barrierer besværliggør rekruttering af vigtige udenlandske medarbejdere

Knap to ud af fem af de virksomheder, som har forsøgt at rekruttere udenlandske medarbejdere det seneste år, har oplevet en eller flere barrierer i denne forbindelse. Det er kritisk, når knap halvdelen af danske virksomheder er afhængige af udenlandske medarbejdere for at kunne opretholde deres aktiviteter i Danmark.

Knap hver anden virksomhed er afhængig af udenlandske medarbejdere, for at kunne opretholde deres aktiviteter i Danmark. Det viser, at adgangen til udenlandske medarbejdere er afgørende for, at kunne realisere det fulde potentiale af det aktuelle opsving.

Anm.: 520 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021


Mere end hver tredje virksomhed er afhængig af udenlandske medarbejdere fordi, deres behov ikke kan dækkes af danske medarbejdere.

Mere end halvdelen af de virksomheder, som er afhængige af udenlandske medarbejdere, har forsøgt at rekruttere udenlandske medarbejdere inden for de seneste 12 måneder.

Knap to ud af fem (39 pct.) virksomheder har oplevet en eller flere barrierer i forbindelse med rekruttering af udenlandske medarbejdere inden for de seneste 12 måneder.

Den hyppigste barriere handler om lovgivning og administration. Således svarer 34 pct. af virksomheder, som har forsøgt at rekruttere udenlandske medarbejdere, at de har oplevet lovgivningsmæssige eller administrative barrierer. Desuden angiver 30 pct. af virksomhederne at have haft problemer med lange sagsbehandlingstider.

 

Anm.: 142 besvarelser. Spørgsmålet er kune stillet til de virksomheder, som er afhængige af udenlandske medarbejdere og har forsøgt at rekruttere udenlandske medarbejdere inden for de seneste 12 måneder
Kilde: DI spørgeundersøgelse om den aktuelle medarbejdersituation i virksomhederne, juni 2021

Et nærmere kig på de administrative og lovgivningsmæssige barrierer, som virksomhederne møder når de rekrutterer viser, at det i højest grad er krav til ansøgning om opholdstilladelse der volder besvær. Dog angiver mange virksomheder ligeledes, at CPR-registrering og krav om bankkonto er barrierer for rekruttering.

Anm.: 43 besvarelser. Spørgsmålet er kun stillet til de virksomheder, som har oplevet administrative/lovgivningsmæssige barrierer med rekruttering af udenlandske medarbejder
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Relateret indhold