Analyser

Danskerne er igen klar til kultur og oplevelser – og de er villige til at bevæge sig langt efter det

I takt med Danmarks gradvise genåbning søger danskerne igen ivrigt online efter kultur- og oplevelsestilbud. Dette tyder på, at danskerne på trods af krav og restriktioner igen er klar til at gøre brug af kulturlivets tilbud. Samtidig vil danskerne bevæge sig langt efter events og attraktioner. Tilsammen kan dette vise sig vigtigt i en tid, hvor branchen fortsat vil være hårdt ramt af de manglende udenlandske turister.

Sammenligner man danskernes Google-søgninger efter kultur- og oplevelsestilbud i årets første 22 uger med gennemsnittet for disse søgninger i de samme uger i årene 2017-2019, så fremgår det tydeligt, hvordan genåbningerne positivt påvirker interessen for kulturlivets tilbud. Tallene indikerer også, at danskernes interesse for nogle typer af kultur- og oplevelsestilbud faktisk er tilbage på niveau eller endda større efter genåbningen, end hvad den har været i de samme uger i tidligere år.

I store dele af årets første uger lå søgningsniveauet for både forlystelsesparker samt for museer og science- og læringscentre mere end 50 pct. under, hvad det i gennemsnit gjorde i de samme uger i 2017-2019. Søgningsniveauet for zoologiske haver og akvarier lå i de første uger af 2021 ca. 20-50 pct. under niveauet for 2017-2019.

Effekten af den første del af genåbningen, som fandt sted d. 1. marts og indebar genåbningen af de udendørs faciliteter hos bl.a. forlystelsesparker og zoologiske haver, var især positiv for interessen efter zoologiske haver og akvarier og forlystelsesparker.

Søgningsinteressen efter de to typer af kultur- og oplevelsestilbud steg fra i uge 7 i 2021 at have ligget mere end henholdsvis 80 pct. og 60 pct. under gennemsnittet for 2017-2019, til blot at ligge ca. 10 pct. og 30 pct. under normalen i uge 9. Søgningsniveauet for de to typer attraktioner tiltog også betydeligt i påskeferien.

Anm: De tre kategorier er sammensat af søgninger efter en række specifikke kulturtilbud. Liste findes i bunden af dette dokument. Tallene for uge 22 dækker kun ugens første tre dage.
Kilde: Google Trends og DI beregninger

Til sammenligning havde hverken genåbningen d. 1. marts eller påsken den store effekt på søgningerne efter museer og science- og læringscentre, som på dette tidspunkt fortsat var nedlukkede. Søgningsniveauet for museer og science- og læringscentre lå fortsat 70 pct. under normalen i uge 15.

Interessen for museer og science- og læringscentre steg dog omkring deres genåbning d. 21. april, og er steget yderligere efter genåbningerne d. 6. og 21. maj (se bilag). Således var søgningsniveauet i uge 19 i 2021 blot 8 pct. under gennemsnittet for ugen i 2017-2019. Det stemmer overens med, at flere attraktioner i denne gruppe først valgte af åbne i de senere genåbningsfaser.

Desuden ses der efter genåbningen d. 21. april endnu et skub i søgningerne efter både zoologiske haver og akvarier samt for forlystelsesparker, som ellers var faldet markant i ugerne efter påsken sammenlignet med tallene fra 2017-2019. Dette hænger formentlig sammen med genåbningen af restauranter d. 21. april, muligheder for afholdelse af større arrangementer fra d. 6. maj samt at de indendørs faciliteter hos bl.a. akvarier og forlystelsesparker genåbnede d. 21. maj. Højdepunkter for attraktionerne i uge 17 og uge 19 kan hænge sammen med storebededagsferie og Kristi Himmelfartsferie.

Det betød, at interessen for både zoologiske haver og akvarier og for museer og science- og læringscentre kom tilbage på samme niveau som i 2017-2019. For forlystelsesparker lå søgningsniveauet fortsat en anelse under tidligere år, men er også næsten tilbage på niveau.

Danskernes søgningsinteresse for kultur- og oplevelsestilbuddene ser dermed ud til at være tilbage på niveau med tidligere, på trods af fortsatte restriktioner i perioden. Virksomhederne vil dog fortsat være hårdt ramt af de manglende udenlandske turister. Derfor er det også vigtigt at holde for øje, at interessen blandt danske gæster ikke er det samme som besøgstal. Attraktionernes faktiske besøgstal kan adskille sig fra denne tendens, eksempelvis for museer, der typisk har en høj andel udenlandske turister, eller som i en periode har måttet se langt efter udflugter fra skoleklasser. Med udsigt til en sommer med færre udenlandske besøgene, er det derfor også relevant at se på, hvor langt danskerne er villige til at rejse for at besøge de forskellige typer af kultur- og oplevelsestilbud.

Danskernes rejsevillighed til kultur- og oplevelsestilbud

En spørgeskemaundersøgelse foretaget i sommeren 2020 blandt 5.000 danskere viser, at danskerne generelt er villige til at foretage længere rejser, når de skal besøge kultur- og oplevelsestilbud. Mere end halvdelen af danskerne er villige til at rejse mere end én time for at besøge 11 ud af 17 undersøgte kultur- og oplevelsestilbud, mens ca. hver fjerde dansker eller mere gerne rejser mere end 2 ti-mer for at besøge 10 ud af 17 kultur- og oplevelsestilbud. For en stor del af kultur- og oplevelseserhvervet er der dermed et betydeligt opland blandt danske gæster.

Rejsevilligheden er mindst til tilbud, der findes i umiddelbar geografisk nærhed i de fleste dele af landet, og hvor oplandet dermed primært rækker ud til lokalområdet. Dette gælder eksempelvis biografer, svømmehaller og biblioteker.

Kilde: Epinion og DI beregninger

Omvendt forholder det sig med større enkeltstående events. Rejsevilligheden til især festivaler er stor. Her er mere end halvdelen af danskerne villige til at rejse mere end 2 timer for et besøg. Ligeledes kan andre større events som koncerter og sport events tiltrække gæster over større afstande. I begge tilfælde er mere end 30 pct. af danskerne villige til at rejse mere end to timer for et besøg. På den korte bane hjælper det dog ikke arrangører med udsigt til en sommer uden større festivaler og koncerter som følge af fortsatte restriktioner. Dog giver det håb for, at events efter efterårets genåbning kan tiltrække gæster fra store dele af landet.

Ud over enkeltstående kulturelle events er danskerne også villige til at foretage længere rejser for at besøge en række attraktioner. Dette gælder for forlystelsesparker, akvarier, zoologiske haver samt forskellige former for museer og læringscentre. Til alle disse attraktioner er det et sted mellem 60 pct. og 73 pct. af danskerne, som er villige til at køre mere end én time for et besøg.

Jyderne vil køre længst efter attraktioner

Generelt går mange af de overordnede mønstre, som ses på landsplan, igen på regionalt plan. Der er dog alligevel betydelige forskelle på tværs af Danmarks fem regioner. Eksempelvis er der en klar tendens til, at villigheden til at rejse for at besøge attraktioner er størst blandt borgere, som er bosat uden for Region Hovedstaden. Rejsevilligheden er særlig stor blandt borgere i Region Syddanmark og Midtjylland. Dette gør sig bl.a. gældende for de attraktioner, hvortil rejsevilligheden overordnet set er størst: Forlystelsesparker, akvarier og zoologiske haver og museer og science- og læringscentre.

Rejsevilligheden for at besøge forlystelsesparker er størst i Region Syddanmark. Her er hele 88 pct. af borgerne villige til at rejse mere end én time for et besøg. Rejsevilligheden til forlystelsesparker er ligeledes høj i Region Midtjylland, Nordjylland og Sjælland. Omvendt er det mere beskedne 58 pct. af borgerne i Hovedstaden, der er villige til at rejse mere end én time for et besøg hos en forlystelsespark.

Kilde: Epinion og DI beregninger

Det samme mønster, hvor rejsevilligheden er størst i Region Syddanmark og mindst i Region Hovedstaden, ses også museer og science- og læringscentre. Det er dog for rejser til akvarier og zoologiske haver, at de regionale variationer er mest markante. Her spænder andelen af borgere, som er villige at køre mere end én time for et besøg fra 44 pct. i Region Hovedstaden til hele 81 pct. i Region Midtjylland.

Dette indikerer, at de borgere, som er bosat i områder, hvor besøg hos kultur- og oplevelsestilbud kræver længere rejsetider, generelt også er villige til at bruge længere tid på transport end borgere, der er bosat i for eksempel Region Hovedstaden, hvor de fleste kulturattraktioner kan findes inden for kortere afstande.

Hele landet kører langt efter events

De regionale forskelle i rejsevilligheden er generelt mindre for de enkeltstående events, dvs. festivaler, koncerter og sport events. For både koncerter og sport events ligger rejsevilligheden i de fem regioner på nogenlunde samme niveau på nær i Hovedstaden, hvor rejsevilligheden ligger væsentligt lavere. For sport events er det eksempelvis blot 55 pct. af borgerne i Region Hovedstaden, som er villige til at rejse mere end én time for et besøg, mens denne andel i de fire øvrige regioner ligger noget højere på mellem 64 pct. og 67 pct.

Kilde: Epinion og DI beregninger

Hvad angår festivaler, så ligger rejsevilligheden for Region Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden på omtrent samme niveau, mens den ligger en anelse lavere blandt borgerne i Region Nordjylland. Rejsevilligheden til festivaler er dermed ikke mindst i Region Hovedstaden, hvilket ellers er det generelle billede til de andre kultur- og oplevelsestilbud.

Sådan har vi gjort

Analysen af danskernes rejsevillighed er baseret på en spørgeundersøgelse, som Epinion gennemførte på vegne af Dansk Industri og en række danske kulturaktører i sommeren 2020. Formålet med spørgeundersøgelsen var at få indblik i danskernes generelle holdninger, adfærd og interesser i forbindelse med brugen af kultur. Denne analyse har taget udgangspunkt i spørgsmålet, ”Hvor længe vil du være villig til at rejse for at besøge følgende typer kultur- eller oplevelsestilbud i Danmark, hvis du skulle besøge dem på hverdage eller i weekender?”. Analysen er baseret på besvarelser fra 5001 personer.

Analysen af danskernes onlinesøgninger efter kultur- og oplevelses-tilbud er baseret på data fra Google Trends og er hentet torsdag dag d. 3. juni. Inden for de tre kategorier af kultur- og oplevelsestilbud ses der på den samlede søgningsinteresse for en række specifikke attraktioner.

Forlystelsesparker: Tivoli, Tivoli Friheden, Legoland, Fårup sommerland, Sommerland Sjælland, Bakken, Djurs Sommerland, BonBon-Land og Jesperhus.

Akvarier og zoologiske haver: Knuthenborg Safaripark, København Zoo, Skandinavisk Dyrepark, Aalborg Zoo, Givskud Zoo, Odense Zoo, Randers Regnskov, Ree Safari Park, Jyllands Park Zoo, Aqua Akvarium og Dyrepark, Den Blå Planet, Nordsøen Oceanarium og Øresundsakvariet.

Museer og science- og læringscentre: Nationalmuseet, Arbejdermuseet, Krigsmuseet, Kongernes Samling, Vikingeskibsmuseet, Tirpitz, Industrimuseet, Enigma, Danmarks Tekniske Museum, Moesgaard Museum, Museum Silkeborg, Nationalhistorisk museum, Frilandsmuseet, Hjerl Hede, KØN – Gender Museum Denmark, Den Gamle By, Museet for Søfart Statens Naturhistoriske museum, Zoologisk museum, Naturhistoriske Museum Aarhus, Energimuseet, Fur Museum, Designmuseum Danmark, Louisiana, ARoS, Ny Carlsberg Glyptotek, SMK - Statens Museum for Kunst, ARKEN, Skagens Museum, Kunsten, Museum Jorn, Trapholt, HEART, Esbjerg Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum, Kunstmuseum Brandts, Ribe Kunstmuseum, Experimentarium, Tycho Brahe Planetarium, Universe Science Park, Sagnlandet Lejre, Historiecenter Dybbøl Banke, Geocenter Møns Klint, NaturBornholm, Bornholms Middelaldercenter, Vadehavscentret, Ribe Vikingecenter, Middelalderscentret og LEGO House.

Relateret indhold